Jonny Teigland var tiltalt for grovt heleri og flere brudd på Narkoloven.

Nå er han dømt til ett års ubetinget fengsel i lagmannsretten

I flere år arrangerte Teigland turer til utlandet for narkomane der de hentet Subutex på resept.

I Norge brukes Subutex, blant annet i forbindelse med såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Subutex har i utlandet vært både billigere og lettere å få utskrevet av leger enn i Norge.Årlig gjennomførte Teigland tolv turer med i snitt 15 deltaker per tur. De betalte rundt 9000 kroner for turen, står det i dommen

Dommerne slår fast at på mange av turene i årene 2006-2011 skjedde det ikke noe straffbart fra Teiglands side, skriver BA.

57-åringen førte aldri regnskap over virksomheten, og han hadde heller ikke løyve til å drive persontransport.

Andre straffbare forhold knytter seg til at han ved noen turer innførte Subutex-tabletter ulovlig og solgte dem videre. Han ble også funnet skyldig i heleri og selvvask av 150.000 kroner i forbindelse med et hesteprosjekt i utlandet.