I dag kom dommen i straffesaken etter eksplosjonen ved tankanlegget Vest Tank i Gulen kommune.

Jostein Berland og Trond Emblem er i Nordhordland tingrett dømt til halvannet års fengselstraff. De to var henholdsvis tidligere daglig leder og styreleder.

Den tredje tiltalte, Karl-Jan Erstad, er dømt til 45 dagers betinget fengsel.

Både Berland og Emblem er også fradømt retten i fem år fremover til å drive, være daglig leder eller sitte i styrer i selskaper som trenger utslippstillatelse eller andre miljøtillatelser.

Eksplosjonen skjedde 24. mai 2007 ved anlegget i Gulen kommune. To tanker gikk i luften etter et forsøk på å løse opp og behandle avfall fra bensinprosess.

Dette avfallet ble spredt utover et stort område, og førte til helseplager for flere hundre innbygger i nærområdene.

Økokrim har i sin tiltale ment at Vest Tank verken hadde tillatelse til å ta imot eller behandle bensinen.

De tiltalte

Dette er de tre tiltalte i saken. Alle har nektet straffeskyld:

  • Trond Emblem: Tidligere eier og styreleder for Vest Tank. Tiltalt for forsikringssvindel, økonomisk utroskap og for ulovligheter i driften rundt Vest Tank.
  • Jostein Berland: Tidligere daglig leder for tank— og avfallsanlegget. Tiltalt for en rekke forhold ved Vest Tank - blant annet for å ha tatt imot bensin uten tillatelse.
  • Karl-Jan Erstad: Var kjemisk konsulent ved Vest Tank. Tiltalt for brudd på forurensningsloven for behandlingen av svovelholdig bensin. Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim ba i Nordhordland tingrett om fire års fengsel for Emblem og Berland, og ett års fengsel for Erstad.

I dommen frikjennes Berland og Emblem for at Vest Tank tok imot avfallet fra lasteskipet «Probo Emu». Denne lasten var første skritt i oppstarten av bensinbehandlingen som til slutt førte til eksplosjonen.

Tanksvindel

Derimot finner Nordhordland tingrett at både den daglige lederen og styrelederen skyldige i å ha behandlet svovelholdig bensin uten tillatelse.

I dommen heter det at bensinbehandlingen «medførte fare for liv eller helbred».

Trond Emblem, som tidligere eier, er også dømt for grov økonomisk utroskap og forsikringssvindel.

Svindelen skal ha gitt Emblem minst 3,7 millioner kroner da han kjøpte inn to nye tanker for å erstatte tankene som eksploderte.

Disse kjøpte han i Sverige, og ble siden solgt videre til Vest Tank for en langt høyere sum.

Det var denne høyeste summen Emblem ville ha tilbakebetalt fra forsikringsselskapet.

- Med fatning

Forsvarerne til de tre dømte sier de er misfornøyde.

— Trond er en reflektert mann, og tok det med fatning. Vi er krystallklare på at dette er en helt feil avgjørelse, sier Per Magne Kristiansen.

Han representerer Trond Emblem.

Påtaleadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier seg mer fornøyd, selv om straffepåstanden ble kraftig redusert av tingretten.

— Dommen overfor tidligere daglig leder er en av de strengeste dommene jeg kjenner til, sier Istad.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/article1056722.ece?token=547799893