Det var over to perioder sommeren 2004 og høsten 2004 at svindelen fant sted, melder firda.no.

Mannen som nå jobber i Helse Førde, fikk utbetalt penger etter å ha sendt meldekort hver 14. dag uten å oppgi at han fremdeles mottok lønn fra Haukeland universitetssykehus.

33-åringen fra Sunnfjord la alle kort på bordet da Aetat oppdaget svindelen og anmeldte mannen til politiet.

Han forklarte da politiet at han var under praktisk utdanning i den aktuelle perioden og hadde lite penger. Mannen gjorde straks opp for seg, men er nå likevel dømt til 36 timers samfunns-straff eller subsidiært 18 dager i fengsel.