Han må også betale 50.000 kroner i erstatning til hver av de to jentene som var i huset da det begynte å brenne sommeren for tre år siden.

Brannen i solariet sommeren for tre år siden kunne blitt fatal. I en halv time lå to jenter innesperret i et av rommene i huset. De la seg ned på gulvet og pustet gjennom en genser, og ble reddet absolutt i siste liten.

Gulating lagmannsrett bemerker at man ikke trenger å være brannteknisk sakkyndig for å forstå at stedet der jentene oppholdt seg var en brannfelle på grunn av den manglende sikkerheten.

I retten hevdet Alf Hove at alle brannforskrifter ble fulgt, men dette blir kontant tilbakevist i dommen. Der pekes det på at manglende rømingsveier kunne blitt kompensert ved seriekoblede røykvarslere. Dette er ikke gjort. Huseieren hadde heller ikke sørget for tilgjengelige pulverapparat.

Alf Hove har likevel fått redusert straffen sin. I tingretten ble han i fjor dømt til 60 dagers fengsel for brudd for brannvernforskriftene. Han stilte seg helt uforstående til dommen.

— Det var ufattelig at det som skjedde i tingretten kunne skje. Jeg trodde ikke at det var mulig rett og slett, sa Hove.

Hadde tilsyn i 1999

Han kjøpte huset i Lille Øvregate på begynnelsen av 90-tallet. Ifølge forklaringen kontaktet han kort tid senere Sandviken brannstasjon for å få råd om hvordan han skulle sikre bygget .

— Personen jeg var i kontakt med sa at det verken var nødvendig med sprinkelanlegg eller brannalarm. Det jeg hadde var tilstrekkelig, forklarte den tiltalte huseieren i lagmannsretten.

I 1999 var brannmannskaper på tilsyn i huset. Heller ikke de skal ha hatt noe å utsette på brannsikkerheten.

— Ingen pålegg om utbedring ble gitt ved denne inspeksjonen. Det var først etter at brannen var et faktum at brannvesenet kom til en annen konklusjon. Da var det bestemt at bygningen skulle være et særskilt brannsikringsobjekt, sa advokat Dag Steinfeld i sin svært lange replikk til innledningsforedraget.

Argumentasjonen står i sterk kontrast til dommen fra tingretten i desember. Den kom frem til at det var bevist at Hove med viten og vilje lot være å sørge for nødvendige sikringstiltak Retten la også vekt på at faresituasjonen hadde vart over lengre tid.

Skylder på mediene

Advokat Dag Steinfeld mener de mange medieoppslagene er en av årsakene til at Alf Hove ble dømt etter solariumsbrannen i Lille Øvregate for tre år siden.

— Denne saken har appellert veldig til folks følelser gjennom mange dramatiske medieoppslag, sa Steinfeld i sitt innledningsforedrag.

Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett i dag, hadde advokaten med seg flere eksemplarer av BA og BT som han viste frem.

Tiltalte Alf Hove benyttet også anledningen til å kritisere en rapport som ble skrevet brannmannskaper etter hendelsen. Han hevdet at denne var full av faktiske feil.

— Jeg har aldri ment å si noe stygt om røykdykkerne som gjorde sitt beste. Men mye av det som var skrevet er helt feil i fohold til det som faktisk skjedde, sa han.

DRAMATISK: Brannen i Lille Øvregate utviklet seg svært raskt.