Mannens forsvarer reagerte sterkt på at saken i det hele tatt endte i rettssalen.

Sommeren 1999 arbeidet 22-åringen som rengjøringsassistent ved hjemmesykepleien i en kommune i Hordaland. En søndagskveld låste han seg inn i kontorene, og stjal store mengder sovemedisin og beroligende tabletter. Planen var å ta sitt eget liv.

Mannen forlot lokalene og gikk cirka to kilometer. Her svelget han medikamentene og la seg ned for å dø.

Reddet i siste liten

Til alt hell ble mannen funnet av forbipasserende og kjørt til Haukeland sykehus. Han overlevde med et nødskrik.

På tross av de tragiske omstendighetene ble mannen altså dømt. Midhordland tingrett mener at 22-åringen handlet i såkalt vinnings hensikt da han tok medikamentene.

Trist

I dommen heter det at handlingen virker nøye planlagt, selv om den fremstår som «usedvanlig trist».

Aktor la ned påstand om betinget fengsel i 21 dager og en bot på 4000 kroner. Dette gikk ikke retten med på. De kom i stedet med skarp kritikk av politiet for å ha latt saken ligge i flere år før det ble tatt ut tiltalte.

Straffes ikke

Mannen ble dømt, men retten valgte ikke å fastsette noen straff. Han slapp også å dekke saksomkostningene.