I kjøpsavtalen het det at hesten var «fullstendig frisk» og at den ikke var blitt behandlet for «noen spesielle skader eller sykdommer».

Det viste seg å være ganske misvisende. Like etter salget merket kjøperen at hesten haltet. Den hadde også en såkalt kodeleddsbetennelse i et av beina, og kunne dermed ikke brukes til sprangridning.

Syk lenge

Da kjøperen begynte å grave litt, fant hun gamle veterinærrapporter som viste at hesten også tidligere hadde vært plaget av halthet og betennelser.

Med Kjøpsloven i hånd gikk bergenskvinnen til sak mot hestehandleren. Hun mente at produktet hun hadde kjøpt, hesten, var mangelfull, og at selgeren hadde holdt tilbake viktig informasjon.

Bergen tingrett sier seg enig i den vurderingen.

«Retten har kommet til at mangelen representerer et vesentlig kontraktsbrudd fra selgers side,» heter det i dommen.

Må betale tilbake

Nå må hestehandleren betale tilbake hele kjøpesummen og vel så det: 67.500 kroner. I tillegg må han dekke kvinnens saksomkostninger på 17.383 kroner.

Kvinnen som vant saken, har allerede solgt hesten videre til en langt lavere sum enn hun kjøpte den for, 25.000 kroner.

Wikipedia