Sandfrakteren var på vei fra Stend til Bergen da den gikk på grunn 15. april 2005.

Båten tok inn vann etter grunnberøringen, og en storstilt redningsaksjon ble satt i gang. Dykkere fra Forsvaret hjalp til med å tette det 20 centimeter brede hullet i skroget.

Samtidig lå en redningsskøyte ved havaristen med pumper og lenser. Også en slepebåt og kystvaktfartøyet KV «Ålesund» deltok. To personer var om bord da ulykken skjedde. Ingen av dem kom til skade.

– Litt for langt mot øst

– Det var ingen dramatikk. Jeg føler at det ble overreagert. Det var helt vilt der ute. Jeg vet ikke hvor mange marinebåter som var der til slutt. Men jeg kan forstå dette på bakgrunn av «Rocknes»-ulykken, sa skipperen til bt.no etter ulykken.

Ulykken skjedde ikke langt fra stedet der lasteskipet «Rocknes» gikk rundt i januar 2004, da 18 sjøfolk omkom.

– Jeg kom litt for langt mot øst, sa skipperen på «Brentland». Skipet er på 558 dødvekttonn.

Den 40 år gamle offiseren ble tiltalt for uaktsomhet etter ulykken, og er nå funnet skyldig i Bergen tingrett. Mannen møtte ikke i retten.

Straffbar uaktsomhet

«Retten finner det videre bevist at tiltalte opptrådte uaktsomt idet han navigerte for langt mot styrbord side gjennom det trange farvannet hvor grunnstøtingen skjedde i forhold til hva som anses forsvarlig», heter det i dommen.

«Den aktuelle dagen var det fint vær, båten hadde gode styreegenskaper, det var ingen strøm og heller ikke annen båttrafikk i området. Basert på disse ytre omstendigheter finner retten at tiltalte ikke burde navigert som han gjorde gjennom det aktuelle farvannet. Tiltalte kan således bebreides for å ha navigert båten som han gjorde i en slik grad at det foreligger straffbar uaktsomhet», heter det videre.

40-åringen ble dømt til en bot på 10.000 kroner, i tillegg til 3.000 kroner i saksomkostninger.

Rune Nielsen
Ingen ble skadet i grunnstøtingen.
ANE BØRHAUG