Det var i februar i fjor at mannen, med fire passasjerer i bilen, var på vei til en dansetilstelning.

Mellom Haugsbø og Yndestad i Gaular kommune, skar bilen ut av veien i en sving.

Bilen falt fire meter og landet på taket i en skråning nedenfor veien.

Døde

En av passasjerene fikk store skader, og døde etter ulykken. De tre andre passasjerene ble også skadd.

61-åringen er nå idømt en bot på 10.000 kroner i Fjordane tingrett, for å ha kjørt med vinterdekk som ikke tilfredsstilte kravene til mønsterdybde på dekk. Mannen var tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven. Statsadvokaten mente at mannen ikke hadde vært aktpågivende nok, og at han kjørte for fort etter de rådende veiforholdene.

I tillegg var 61-åringen altså tiltalt for å ha kjørt med for slitte dekk. Tre av de piggfrie vinterdekkene hadde for liten mønsterdybde i forhold til kravene til vinterdekk.

Dommerne i Fjordane tingrett mener at 61-åringen ikke kan lastes for ulykken. De påpeker at han var kjent på strekningen, og at han holdt en fart på 10 til 20 kilometer i timen under fartsgrensen.

Selv om det var slapsete midt i veien og i veikanten, har både 61-åringen og en annen trafikant forklart at det var bar, våt veibane i hjulsporene.

Uavklart årsak

Dommerne konkluderer med at det ikke er mulig å fastslå årsaken til at bilen skar ut av veien med sikkerhet, men at vannplaning er en mulig årsak.

Dommerne mener også at 61-åringen hadde avpasset farten etter forholdene. Han er derfor frifunnet for de to alvorligste punktene i tiltalen.

Retten har imidlertid funnet 61-åringen skyldig etter bestemmelsen som sier at føreren skal forsikre seg om at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand, på grunn av de slitte vinterdekkene.

Gamle dekk

61-åringen var klar over at dekkene var gamle, og at de var slitt skjevt. Han hadde ikke sørget for å få mønsterdybden på dekkene målt.

En av meddommerne mente at den alvorlige følgen av ulykken tilsa at mannen burde dømmes til fengsel i tillegg til bot. Den andre meddommeren og fagdommeren mente imidlertid at en bot på 10.000 kroner er tilstrekkelig straff.

Mannen er heller ikke fratatt førerkortet.