Med fire passasjerer i bilen var mannen på vei fra Førde til Naustdal i februar i fjor. Men like før følget nådde Yndestad, mistet sjåføren kontrollen over bilen.

Den traff autovernet og falt fire meter ned, før den landet på taket i en skråning. En av passasjerene døde av hodeskader, mens de tre andre fikk mindre skader, ifølge dommen i Fjordane tingrett.

Det var vanskelige kjøreforhold med slapseføre og rundt null grader i luften da ulykken skjedde. Sjåføren skal ha holdt en fart på 40-60 km/t.

Mannen i 60-årene ble tiltalt for uaktsom kjøring og brudd på Vegtrafikkloven.

«Det forhold at tiltalte hadde dekk med mønsterdybde under lovlig minstemål for vinterføre og at sporene i svingen var ujevne, sammenholdt med det faktum at det faktisk skjedde en ulykke, tilsier at tiltalte ikke avpasset farten på en slik måte at han hadde fullt herredømme over bilen», heter det i dommen.

Mannen ble dømt til 30 dagers fengsel.