1. mai 2011 gikk en 61 år gammel mann ut døren i Fossetunet i Sogndal. Samtidig pågikk arbeid med trekking av fiberkabel utenfor bygningen. En luke i bakken, som vanligvis dekket et flere meter dypt hull, var åpnet i forbindelse med arbeidet. 61-åringen falt rett ned i hullet, og pådro seg alvorlige hodeskader. Han lå blant annet nærmere en måned i koma, og måtte gjennom flere operasjoner. I dag bor mannen på et omsorgssenter i hjemkommunen.

Skadene og operasjonene etter ulykken har fått store følger for både mannen og hans familie. Ifølge datteren er det ikke mye igjen av han de en gang kjente.

— Kortidshukommelsen er svært svekket og mye av personligheten er borte. Han trenger hjelp til det meste. Likevel har vi gode stunder sammen, fortalte datteren til BT tidligere i høst. Hun fungerer også som hjelpeverge for sin far.

- Sikret ikke luken

For to uker siden møtte to menn i retten, tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 238 - for å ha forvoldt betydelig skade på en annen person som følge av uaktsomhet. Strafferammen er bot eller inntil tre års fengsel.

— De unnlot å sørge for tilstrekkelig sikring av luken, het det i tiltalen mot de to.

En av de tiltalte er daglig leder i ett av firmaene som jobbet på stedet, skal ha vært til stede da ulykken skjedde. Han jobbet egentlig med helt andre oppgaver i selskapet, og hadde ikke særlig erfaring med denne type arbeid. Han var imidlertid med på arbeidet som hjelpemann.

Den andre tiltalte er en montør i et annet selskap, og var i utgangspunktet kun på stedet for å gi de andre montørene tilgang til et kabelrom. Han fikk ifølge dommen likevel en langt mer aktiv rolle i oppdraget. Også en tredjemann deltok i arbeidet på stedet. Han døde av sykdom noen måneder etter ulykken.

Sto vakt ved døren

Montørene var klar over at det åpne hullet utgjorde en sikkerhetsrisiko, og sørget for å sikre seg mot at noen kom gående fra gaten og falt ned. De var oppmerksomme på døren like ved hullet, og at det var en risiko for at eventuelle brukere av døren ville falle ned. De visste ikke hva døren ble brukt til, men sjekket at den var låst og antok den ble brukt som nødutgang. I realiteten var den også personalinngang for arbeidsplassen til den skadde 61-åringen.

Montørene plasserte en palle foran døren, og ble enige om at en person til enhver tid skulle stå vakt med en fot på pallen, for å hindre at noen kom ut gjennom døren og falt ned i hullet mens de to andre var der nede og jobbet. Arbeidet tok imidlertid lenger tid enn forventet, og den daglige lederen måtte gå for å rekke en avtale.

Da de to andre hadde avsluttet arbeidet, ble pallen fjernet mens de jobbet med å få utstyret opp av hullet. Den tiltalte montøren gikk ut av kanalen gjennom en kjellerdør, og luken ble en kort periode stående ubevoktet mens pallen sto ved siden av. Akkurat da kom 61-åringen ut døren og falt ned i hullet.

Betinget fengsel og frifinnelse

Nå er den gjenlevende montøren dømt til 21 dagers betinget fengsel i Sogn tingrett. Han er også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til den skadde 61-åringen.

Dommerne slår fast at han handlet uaktsomt da han ikke grep inn med en gang han så at pallen var fjernet fra hullet.

Den daglige lederen som også sto tiltalt, er frifunnet. Dommerne understreker at han ikke hadde særskilt kompetanse på arbeidet som ble utført denne dagen, men primært var med som hjelpemann. Det faglige ansvaret for denne type arbeid i firmaet lå hos den tredje montøren, som i dag er død.

Avgjørende for frifinnelsen er likevel at mannen ga de to kollegene klar beskjed om at de måtte fortsette å sikre hullet da han forlot dem midt i arbeidet.

Bistandsadvokaten til 61-åringen har varslet ytterligere erstatningskrav etter at straffesaken er avgjort.

— Selve erstatningskravet for det økonomiske tapet og utgifter i forbindelse med ulykken, vil bli behandlet som en egen sak på et senere tidspunkt, sa bistandsadvokat Robert Fonn til BT tidligere i oktober.