De tre var i narkorus og så syner, etter å ha forsynt seg av narkotikaen de skulle gjemme på hytten i Fusa.

Da politiet kom til stedet, oppdaget de narkotika til en verdi av minst en million kroner.

En 22-åring fra Ytrebygda har erkjent å ha oppbevart hele narkotikapartiet. Det inkluderer over 23 kilo hasj, mer enn 300 gram amfetamin og 9000 rohypnol-tabletter.

22-åringen har innrømmet at han tidligere hadde gjemt 16 kilo hasj i et naust ved hytten. I oktober i fjor fikk han hjelp av to venner til å transportere og gjemme unna resten av narkotikaen.

De to vennene, en mann på 23 og en kvinne på 22, er begge dømt for medvirkning til oppbevaring av det store narkotikapartiet.

Midhordland tingrett tror imidlertid på forklaringen til 22-åringen fra Ytrebygda om at han bare oppbevarte narkotikaen for en tredjeperson.

– Retten viser for dette til at det er rettet krav om betaling mot tiltalte og hans foreldre etter at narkotikaen ble beslaglagt, heter det i dommen.

Alle tre dømmes også for å ha ruset seg på narkotika den dagen de ble oppdaget.

De tre var i sterk rus da politiet kom til stedet, etter at de gjentatte ganger hadde ringt nødnummeret for å melde om at ti hvite menn, om lag en halv meter høye, forsøkte å bryte seg inn i en nabohytte.

I hytten fant politiet 22-åringens tre år gamle datter, som var overlatt til seg selv mens de tre vennene sov i narkorus.

Det er hensynet til kvinnens datter som gjør at hun ­– i motsetning til sine to medtiltalte – slipper å sone i fengsel. I stedet dømmes hun til 300 timer samfunnsstraff.

23-åringen må i fengsel i ett år og tre måneder, mens hovedmannen (22) er dømt til fire år fengsel, hvorav et år gjøres betinget.

22-åringen fra Ytrebygda er også dømt for å ha gått med en ladet pistol på golfbanen i Fana 10. august i fjor.

Da politiet ransaket hjemmet hans den gang, fant de en safe som 22-åringen nektet å åpne. Politiet åpnet safen med makt, og fant ammunisjon og 642 gram hasj. Også dette dømmes 22-åringen for.

Av de tre domfelte, vil bare 23-åringen anke.

– Han anker fordi han mener han ikke skal dømmes for medvirkning til oppbevaring for all narkotikaen i tiltalen. Han mener også at straffen er for høy, sier advokat Rolf Knudsen.