Det avgjorde Advokatbevillingsnemnden på et ekstraordinært møte i dag.

— Nemndens medlemmer besluttet å ikke suspendere min klient. De vil avvente en rettskraftig avgjørelse, forteller advokat Erling Lyngtveit, som representerer bergensadvokaten.

I oktober ble han dømt til 90 dagers betinget fengsel for vanskjøtsel og trusler mot sin egen sønn. Dommen er anket til lagmannsretten.

For tre uker siden ble den samme advokaten suspendert av nemnden, men avgjørelsen ble opphevet fordi nemnden hadde lagt gale opplysninger til grunn for sin beslutning.

Dagens avgjørelse ble derfor tatt av nemndens varamedlemmer.