Mandag skulle bergensadvokaten møtt i Bergen tingrett som forsvarer i en omfattende straffesak. Det gjorde han ikke. I retten ble det opplyst at mannen var innlagt på sykehus. Dermed ble saken utsatt.

Varslet fredag

Syk eller ikke, advokaten kunne uansett ikke ha praktisert som advokat. Advokatbevillingsnemnden fattet nemlig fredag vedtak om å trekke tilbake bevillingen. Det ble bergensadvokaten orientert om både per brev og faks.

Vedtaket gjelder med øyeblikkelig virkning.

— Når nemnden gjør et vedtak, gjelder det fra den dato vedtaket er fattet, opplyser daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, til Bergens Tidende.

Bergensadvokaten ble i fjor dømt til 90 dagers betinget fengsel for trusler, mishandling og vanskjøtsel av sin egen sønn. Han ble frifunnet for å ha mishandlet sin samboer. Saken ble anket, og skal opp i lagmannsretten i juni. Advokaten anket saken i sin helhet, men Gulating lagmannsrett avviste å behandle trusselen mot sønnen på nytt. Dermed er den delen rettskraftig.

- Blandet rollene

Avgjørelsen førte til at advokatbevillingsnemnden tok saken mot advokaten frem igjen. I begrunnelsen om å ta fra ham bevillingen vises det til Bergen tingretts dom. Her heter det blant annet:

«De straffbare forhold han nå dømmes for er gjort mot egen familie. Men samtidig blander han episoden med trusler inn sin profesjon som advokat. Han svikter på den måten sin egen familie, og han holder ikke klare linjer til sin virksomhet som advokat og forsvarer. Det må vektlegges i skjerpende retning».

Nemnden trekker også frem at advokaten ble bøtelagt for å ha kommet med skremmende uttalelser til en taxisjåfør i forbindelse med en alvorlig straffesak. «Hans uttalelser var særlig klanderverdig ut fra at han hadde kjennskap til saken gjennom sin advokatvirksomhet».

- Uskikket og uegnet

Nemnden mener bergensadvokaten er «uskikket» og «uverdig» til å drive advokatvirksomhet, og at advokaten har mistet den tillit som er nødvendig i yrket.

Sorenskriver Erik Elstad i Bergen tingrett var ukjent med vedtaket da BT snakket med ham i går.

— Dette er vi ikke orientert om. Det er naturlig at vi ble det omgående slik at det ikke forsinker fremtidige saker unødig, sier Elstad.

Vedtaket som er gjort i advokatbevillingsnemnden betyr i praksis at advokaten er fratatt retten til å praktisere for all tid. Han kan derimot søke om å få bevillingen tilbake. Da må nemnden komme til at han er skikket til det.

— Denne saken er enestående. Vi har derfor ingen andre saker å sammenlikne med. Saker hvor advokater får tilbake bevillingen etter noen år, dreier seg som oftest om økonomiske forhold, sier Hege Bjølseth i Tilsynsrådet.

<b>BØR ANGRIPE:</b> Advokat Tor Erling Staff forsvarer bergensadvokaten som nå er fratatt bevillingen. - Jeg vil råde ham til ikke å godta avgjørelsen. Han er fratatt levebrødet sitt, og har for så vidt ikke noe å tape, sier Staff. <br/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK