Det var et enstemmig innstillingsråd for dommere som gikk inn for Bjørn Solbakken som ny førstelagmann, med Hanne Sophie Greve på annenplass på listen.

Men blant lagdommerne som den nye førstelagmannen skal lede, er innstillingen omdiskutert.

— Det er klart at Greve fremstår i en særklasse. Hva er da grunnen til at hun ikke blir innstilt som nummer en? Er det fordi hun er for frittalende og har meninger som enkelte ikke liker? Greve er frimodig nok til å tale Rom midt imot, enten det er statsråder eller andre, sier Midttun.

- Stor forundring

Innstillingen til ny førstelagmann går via Justisdepartementet til Kongen i statsråd. Det er svært sjelden at regjeringens beslutning avviker fra innstillingsrådets vurdering.

Likevel har ikke Greves støttespillere gitt opp håpet.

— Det er ingen kvinnelige førstelagmenn i Norge i dag. I et likestillingsperspektiv ville det vært riktig av regjeringen å ikke følge rådets innstilling, sier Midttun.

Han mener Greve har støtte blant de fleste dommerne i Gulating.

— Det er stor skuffelse og forundring blant de fleste av oss over at lagmann Greve ikke er innstilt som nummer én, hevder Midttun.

Greve: - Sterkt oppfordret

Hanne Sophie Greve søkte også på førstelagmann-stillingen i 2004, men tapte den gang for Rune Fjeld.

Da Fjeld i fjor sluttet som førstelagmann for å bli assisterende fylkesmann, skal flere dommere ha oppfordret henne til å søke på jobben igjen.

— Jeg hadde ikke tenkt å søke, men de sterke oppfordringene gjorde at jeg gikk i tenkeboksen. Jeg synes Gulating står overfor mange spennende utfordringer, og etter oppfordringene fra mine kolleger følte jeg at jeg ville si at jeg gjerne vil ta disse utfordringene, sier Greve.

Men ikke alle i Gulating støtter Greves kandidatur, og det er delte meninger om hvem som vil bli den beste lederen.

Greves motstandere peker på at hun mangler ledererfaring, mens førstevalget Bjørn Solbakken har vært sorenskriver i Karmsund siden 1986, kun avbrutt av tre år som statssekretær.

Selv vil ikke Solbakken kommentere Gulating-dommernes misnøye med dommerrådets innstilling.

Enkelte av Greves støttespillere kan ha egeninteresse i at hun blir valgt, hevder en kilde i Gulating.

Spekulasjonen går på hvem som skal overta som avdelingsleder når Arnfinn Bårdsen blir høyesterettsdommer:

Hvis en kvinne blir førstelagmann, kan dette åpne for at den nye avdelingslederen kan være en mann.

Hvis Bjørn Solbakken blir førstelagmann, regner flere det som mest sannsynlig at en kvinne får jobben som avdelingsleder - slik at de i alle fall en av de tre lederne i domstolen er kvinne.

Utfordringer for Gulating

Den viktigste saken for den nye førstelagmannen vil bli å skaffe penger til å få startet byggingen av ny lagmannsrett.

I et intervju med Domstoladministrasjonens magasin Rett på sak i fjor trakk imidlertid nylig avgått førstelagmann Rune Fjeld også frem andre utfordringer:

  • Arbeidsmiljøet i domstolen, som er kartlagt gjennom to undersøkelser.
  • Funnene stiller krav til ledelsen og til den enkelte medarbeiders ansvar for et god fungerende arbeidsmiljø, sier Fjeld til Rett på sak.
  • Kompetanseheving i og kvalitet i domstolens arbeid.
  • Endringer i domstolens arbeid etter at den nye tvisteloven ble innført fra årsskiftet. Loven innebærer blant annet at mye mer av arbeidet med tvistesakene gjøres før de kommer til retten.
- FORBANNET: Lagdommer Ove Midttun er forbannet og skuffet over at Hanne Sophie Greve ikke er innstilt som ny førstelagmann i domstolen. - Det er stor skuffelse og forundring blant de fleste av oss over at lagmann Greve ikke er innstilt som nummer én, hevder Midttun. FOTO: ØRJAN DEISZ