Oversikten viser fordelingen i type praksis for dommernes siste jobb før de ble utnvent. Statistikken er laget på grunnlag av sidegjøremålsregisteret for dommere. I tillegg er det brukt opplysninger fra søkerlister til dommerembeter, for de dommerne som ikke er innført i registeret eller hvor det er åpenbare feil i registeret.

Bergen tingrett Nordhordland tingrett Gulating lagmannsrett Totalt
Politi/påtalemynidghet 3 2 7 12
Offentlig administrasjon/forvaltning 6 0 7 13
Privat advokatvirksomhet 3 3 9 15
Undervisning/forskning 2 0 6 8
Privat næringsliv 2 0 4 6
Organisasjoner 0 0 0 0
Tidligere dommervirksomhet 3 0 2 5
Annet 0 0 0 0

Slik er fordelingen i prosent:

Bergen tingrett Nordhordland tingrett Gulating lagmannsrett Totalt
Politi/påtalemyndighet 15,8 40 20 20,3
Offentlig administrasjon/forvaltning: 31,6 0 20 22
Privat advokatvirksomhet: 15,8 60 25,7 25,4
Undervisning/forskning: 10,5 0 17,1 13,6
Privat næringsliv 10,5 0 11,4 10,1
Organisasjoner: 0 0 0 0
Tidligere dommervirksomhet: 15,8 0 5,7 8,4
Annet: 0 0 0 0