Etter et kvarter på bakrommet satte de tre fagdommerne juryens frifinnelse til side. Det betyr at den 51 år gamle tobarnsfaren må møte i en ny rettssak, og fortsatt kan bli straffet for seksuelle overgrep mot sin mindreårige datter.

— Jeg er fornøyd med fagdommernes avgjørelse, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal til Bergens Tidende.

I fjor høst ble tobarnsfaren dømt til 2 år og 6 måneders fengsel i tingretten. Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, og torsdag var 51-åringen nær ved å bli frikjent.

Etter to timer i tenkeboksen svarte juryen nei på spørsmålet om mannen hadde voldtatt sin datter to ganger på 90-tallet. Jenten var bare 14 år da det første overgrepet skal ha funnet sted.

Men de tre juristene bak dommerbordet var ikke enige. De slo fast at det var overveiende sannsynlig at mannen var skyldig, og opphevet juryens kjennelse med et pennestrøk.

Fagdommere overprøver svært sjelden juryen på denne måten. I Gulating skjedde det sist gang da Jarle Olsen og Tor Helge Flaten ble frikjent for Åsane-drapet i 2002.

Ni av de ti personene som frifant 51-åringen, hadde aldri tidligere sittet i en jury.

Saken vil nå komme opp til ny behandling i Gulating lagmannsrett. Denne gangen uten jury.

— Dette er en vanskelig situasjon for min klient. Hun opplever det som en voldsom belastning å forklare seg i retten, sier bistandsadvokat Egil Jordan.

Den nå 25 år gamle jenten har slitt med konsentrasjonsvansker og mageproblemer som følge av overgrepene. Hun ble i tingretten tilkjent en erstatning på 100.000 kroner.