1. mai-komiteen i Bergen spurte allerede for ett år siden om domstolene ville delta i årets Hovedprosesjon. Dommerne svarte aldri på brevet, men nå gjør de det klart at de ikke ønsker å gå i toget.

11. januar i fjor inviterte 17. mai komiteen i Bergen Gulating lagmannsrett, Bergen tingrett og Nordhordland tingrett til å delta i årets Hovedprosesjonen. I forbindelse med at Norge feirer Grunnlovens 200-års jubileum, ønsket de at domstolene også skulle delta i feiringen i Bergen.

Jeg synes det er leit og trist om ikke den tredje statsmakt er med. Arne Storetvedt.

— Jeg synes det ville være naturlig at domstolene var med å feire Grunnlovsdagen hvert år. Vi har jo med både «lovgivende» og «utøvende» statsmakter. Men særlig i et år med Grunnlovsjubileum, hvor til og med landets statsminister ønsker å gå i Hovedprosesjonen, synes jeg det er naturlig, sier formannen i 17. maikomiteen i Bergen, Arne Storetvedt.

- Synes det er leit

I brevet til domstolene skriver 17. mai komiteen at Bergen by har tradisjon for at byens etater, korporasjoner, foreninger og lag stiller opp for å markere nasjonaldagen. Grunnlovens maktfordelingsprinsipp er godt representert gjennom fylkespolitikere, bystyrerepresentanter, politi og forsvarsgreiner.

— Historisk sett har domstolene vært fraværende, men med et så viktig jubileum mener vi det er både viktig og naturlig at også den tredje statsmakt deltar, skriver formannen i brevet.

Men det er kun Nordhordland tingrett som har svart på brevet til 17. maikomiteen. Den 18. mars i fjor takket de for invitasjonen, men fant det ikke naturlig at de deltok i en prosesjon i Bergen. I brevet skriver de også at Bergen kommune ikke er en del av deres rettskrets.

— Vi sendte brevet til alle sammen for over ett år siden, og de to andre kunne godt ha svart på brevet. Det er jo ren høflighet å svare, sier Storetvedt og legger til:

— Det virker som om de ikke har så veldig lyst, og vi kan jo heller ikke tvinge noen til å gå. Jeg synes det er leit og trist om ikke den tredje statsmakt er med.

Storetvedt lover til og med domstolene en fin plassering langt fremme i Hovedprosesjonen.

— Domstolene har fortsatt tid til å melde seg på. Vi er overbevist om at det bergenske publikum vil sette stor pris på at våre domstoler deltar i markeringen av grunnlovsdagen, sier han.

Dommerne sier nei

Sannsynligvis vil også dommerne i Bergen holde seg borte. Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy sier hun ikke har sett brevet fra 17. mai-komiteen.

— Men vi har fått en muntlig forespørsel fra August Rathke (medlem i 17.mai komiteen og byrettsjustitiarius, red. komm.), og sagt at vi ikke ønsker det, sier Bjørnøy.

- Hvorfor det?

— Vi synes ikke det er riktig at dommere skal gå i tog med kappe. Det har med vår rolle i samfunnet å gjøre. Vi skal være litt tilbaketrukket, og kappen er et arbeidsantrekk vi kun skal bruke når vi er i retten, sier hun.