Bertelsen ble i fjor sommer suspendert fra stillingen som dommer i Bergen tingrett. Staten ønsker å kvitte seg med ham, fordi man mener han ikke er skikket til å fungere i embetet.

- Historisk rettssak

Sigurd-Øyvind Kambestad er prosessfullmektig for bergensdommeren. LO-advokaten har innkalt flere vitner til rettssaken. Ett av dem er Monica Mæland, som i dag er byrådsleder i Bergen.

- Dette er en historisk rettssak. Så vidt meg bekjent er det første gang siden 1814 at staten går til domstolen for å avskjedige en dommer, sier Kambestad.

- Utidig henvendelse

I 1999 arbeidet Mæland som advokat og var hjelpeverge for et barn som ble tatt i barnevernets omsorg. Barnets far kjente til Bertelsen fra tidligere, og kontaktet ham.

Det ble påstått at faren skulle ha forgrepet seg på datteren. Bertelsen har forklart at han fant dette så usannsynlig at han ringte barnets mor, flere i kommunen og altså Monica Mæland.

- Jeg oppfattet henvendelsen som utidig, sa Mæland til Bergens Tidende i en større reportasje i Magasinet i fjor.

Hun reagerte på at dommeren kontaktet henne. Selv avviste Bertelsen at han ringte i egenskap av å være dommer.

- Jeg fryktet at hele familien ville bli ødelagt, og tolket det som min plikt å hjelpe, sa Bertelsen i samme reportasje.

Også jentens far, som kontaktet Bertelsen, er stevnet som vitne.

Politiadvokat kalles inn

- Det har vært noen klager på Bertelsen, og da må vi høre fra begge sider om det var grunnlag for klagene. Derfor stevner vi vitner for å få klarlagt dette i retten, sier Kambestad til Bergens Tidende.

Også Helge Vigerust, politiadvokat i Hordaland politidistrikt, er innkalt som vitne i den historiske rettssaken mot dommeren fra Bergen.

Vigerust var aktor i en rettssak Bertelsen ledet i november 2011. Den tiltalte reagerte på dommerens oppførsel og mente at han hadde opptrådt arrogant og nedlatende i retten. Mannen klaget Bertelsen inn for Tilsynsutvalget for dommere. 

«Å være forutinntatt og vri på forklaringer slik at de passer inn i dommeren subjektive oppfatning av saken, er i strid med Etiske retningslinjer for dommere», slo utvalget fast. De konkluderte med at Bertelsen hadde opptrådt i strid med god dommerskikk.

Flere kalles inn

- I denne saken ga politiadvokat Helge Vigerust uttrykk for at det ikke var grunnlag for kritikk mot dommeren, og at hovedforhandlingen var gjennomført på en akseptabel måte. Det samme gjorde de to meddommerne, sier Kambestad.

Han stevner også dem som vitner i rettssaken for at de skal fortelle hvordan de opplevde dommer Bertelsen.

Tilsynsutvalget kritiserte også hans ledelse i en annen rettssak. Den handlet om samværsrett mellom to foreldre. Barnets mor klaget på Bertelsen og fikk medhold.

- Vi har stevnet en annen advokat i den saken som vitne fordi hun har utalt seg på en måte som må forstås slik at hun ikke er enig i at det var grunnlag for kritikk av Bertelsen, sier Kambestad.

Kan gå i Bergen

Han legger ned påstand om at Bertelsen frifinnes.

Til tross for at Grunnloven krever at avskjedssaker mot dommere skal behandles straks, kommer ikke saken opp før i mai. Da vil Bertelsen ha vært suspendert i ti og en halv måned.

- Det har tatt tid å bestemme hvilken domstol saken skal gå for. Nå er det bestemt at den skal gå for Oslo tingrett. Vi diskuterer også om den skal avvikles i Bergen, med en dommer fra Oslo, sier regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken. Etter det BT forstår, kalles Bertelsens overordnede inn for å vitne i avskjedssaken mot ham.

bt.no har vært i kontakt med Monica Mæland via hennes politiske rådgiver Håkon Thuestad.

Både Monica Mæland og politiadvokat Helge Vigerust opplyser at de ikke har mottatt stevning ennå.

- Jeg ønsker ikke å uttale meg i en sak der jeg er stevnet for vitne, sier Vigerust.