10. september sendte Regjeringsadvokaten stevning til Bergen tingrett. I dokumentet går det frem at staten mener vilkår for avskjed er tilstede, og at de forhold som ble påtalt i Tilsynsutvalgets siste vedtak viser en «grov uforstand i tjenesten.»

I tillegg legger de ustrakt og ureglementert fravær til grunn, samt «gjentatte krenkelser av hans tjenesteplikter på tross av de irettesettelser som er gitt.»

«Samlet sett har han gjennom sin adferd vist seg uverdig sin stilling», står det blant annet.

Tor Bertelsen henviser til sin prosessfullmektig, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad, som sier dette til bt.no:

— Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer i stevningen. Vi er i gang med å gå gjennom saken og vil sende tilsvar innen fristen. Det vil imøtegå statens syn så langt det er nødvendig, sier Kambestad.

Fikk fortsette som dommer

Lørdag skildret BTMagasinet den 16 år lange striden rundt dommer Tor Bertelsen i Bergen tingrett. Den kontroversielle dommeren fortalte sin versjon av saken, og mente han er utsatt for en langvarig flom av rykter og bakvasking fra arbeidsgiver og lederne på Tinghuset. Han har hele tiden nektet for anklagene som er fremsatt mot ham.

«Hendelsene viser også at Bertelsen til enhver tid synes å ha en annen oppfatning av de hendelsene han er en del i enn de andre aktørene. Denne virkelighetsoppfatningen har betydning for vurderingen av hans skikkethet som dommer», heter det i stevningen.

Kan ikke sparkes

1. oktober 2010 uttalte Domstolsadministrasjonen (DA) seg svært kritisk om Bertelsen:

«Tor Holger Bertelsen fremviser ved gjentatte anledninger avvikende virkelighetsoppfatning, sviktende vurderingsevne, rigide holdninger og ustabilitet i jobbutførelsen», sto det i notatet som stilte spørsmålstegn ved rettssikkerheten i sakene Bertelsen dømmer. Justisdepartementet lot likevel dommeren fortsette - under sterk tvil.

21. mai i år fikk Bertelsen en skriftlig advarsel fra Tilsynsutvalget for dommere på grunn av klager fra 2011. 6 juli i år ble han suspendert fra jobben.

Dersom partene ikke inngår forlik, blir det rettssak. Hvor den vil gå er usikkert, men samtlige dommere i Bergen tingrett er inhabile.

— Det er Bergen som er Bertelsens verneting. Vi er enige i at dommerne i tingretten er inhabile, men vårt grunnsyn er at saken kan gå i Bergen, med en dommer fra en annen tingrett, sier Kambestad.