For åpen rett kritiserte dommeren Hansen for å gå ut over sin rolle som bistandsadvokat.

— Hansen har i avisen i dag gitt karakteristikker av Ramsland. Dette ligger utenfor hans oppgave. I denne saken finnes det bare én aktor, og det er statsadvokaten. Jeg vil be om at Hansen forholder seg til rollen som bistandsadvokat, sa lagdommer Njøsen.

Uttalelsene som fikk dommeren til å reagere, falt i et intervju med BA i dag.

— Det Ramsland gjør er bevisst å og subjektivt manipulere juryen med sine merknader. Han går lenger enn det legges opp til. Han prosederer ved å flette inn det som er blitt sagt i forklaringer som tidligere vitner har gitt, sa Hansen til BA.

Ramslands forsvarer, advokat Kaj Wigum, refset også Hansen:

— Jeg reagerte sterkt på det Helge Hansen uttalte. Jeg har en klar oppfatning om at dette ligger langt utenfor hans oppgave som bistandsadvokat.

Wigum ba aktørene i saken la være å uttale seg til pressen.

— Jeg har allerede nevnt artikkelen der det kunne se ut som jeg hadde uttalt meg om skyldspørsmålet. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Jeg ser også at psykiater Jon Geir Høyersten har uttalt seg i dag. Forutsatt at han faktisk har sagt dette, så ber jeg aktørene avstå fra å gi slike kommentarer.