— Jeg har ingen indikasjon på at dette er et generelt problem. Det er den enkelte dommer som har ansvaret for at rettsmøter går riktig for seg, Har en dommer gjort noe feil, må man ta lærdom av den, sier Tenold.

Politiadvokat Steinar Andersen vil si minst mulig om Gulatings avgjørelse.

— Kunne dere gitt Advokat Ann Turid Bugge mer tid?

— Bugge fikk vite om Gulatings avgjørelse fredag. Da sa hun at hun helst ville ha fengslingsmøtet onsdag. Jeg sa det var uaktuelt å la siktede sitte så lenge uten en kjennelse. Det ville vært uakseptabelt, sier Andersen.

Han mener den eneste tabben politiet har gjort i denne saken skjedde etter et fengslingsmøte i Bergen tingrett 23. august.

— Politiet fikk medhold i en del restriksjoner, men Bugge og den siktede påkjærte avgjørelsen til lagmannsretten. Jeg trodde dokumentene gikk direkte til Gulating, men de ble sendt til politihuset. Problemet var at de kom til en annen person enn meg. Da vi oppdaget dette, sendte jeg dem umiddelbart til lagmannsretten med beklagelse, men da var det for sent, sier Andersen.

Også denne episoden er kritisert i lagmannsrettens kjennelse.