— Det var jo en meget spesiell kontrakt, dette, sa dommeren da hun fikk se dokumentet.

Det ble en tøff dag i Bergen tingrett for utbryterne, som har dannet den nye foreningen Handikapforbundet Bergen. De er saksøkt av sine tidligere forbundsfeller for å ha overført store verdier like før de brøt ut.

Norges Handikapforbund (NHF) krever tilbake Kokstadvegen 46 med alt inventar og utstyr, i tillegg til en skjærgårdsjeep, en buss, tilhengere, og lisensene til tre spilleautomater.

Massiv kritikk

Saksøkers advokat Erik Myhr Nilsen hamret løs på utbryterne for elendig forretningsmoral og forbrytersk virksomhet, uten at motparten hadde særlig mye å svare med.

— Det har ikke lyktes oss å fremskaffe så mye dokumentasjon, og i motsetning til Nilsen har jeg hatt svært kort tid til å forberede meg, sa utbryternes advokat Bård Chr. Tvedt.

I kontrakten for Kokstadvegen 46, som ble kjøpt i 2002 for ti millioner kroner, fremgikk det at tilskuddsordninger med Aetat og Rikstrygdeverket fulgte med på lasset da eiendommen ble kuppet av utbryterne.

Det var dette som fikk dommeren til å bryte ut i spontan latter.

— Det er nok en noe ukurant ting å gjøre i en kjøpekontrakt som gjelder fast eiendom, innrømmet Tvedt.

Han hadde følgende forklaring på hvorfor utbryterne tok med seg det meste av verdier i laget:

— De ble utsatt for massiv kritikk for å ha kjøpt eiendommen, og kunne ikke se for seg videre arbeid i forbundet. Derfor tok de med seg eiendommen da de brøt ut, og også den økonomiske risikoen som fulgte med.

- Strippet laget

Lokallagets hytte på Kvamskogen ble brukt som sikkerhet for å få skyhøye lån til investeringene. Men hytten ble ikke overført til den nye utbryterforeningen.

I retten ble det listet opp hvordan den tidligere prosjektlederen skrev til det ene firmaet etter det andre og ba dem overføre kundeforholdet til Handikapforbundet Bergen.

— De har rett og slett ført sine forretningsforbindelser bak lyset. Det er utrolig utspekulert og freidig, og skremmende at bedriftene godtar det. Dessuten har de unnlatt å fortelle sine egne medlemmer at de har strippet laget for verdier, sa Nilsen.

Han mener det er fare for at store summer kan gå tapt hvis ikke retten tilbakefører Kokstadvegen 46.

— Det kan ta tre år før vi får en rettskraftig dom i denne saken. I mellomtiden kan eiendommen forsømmes og bussen og båten kan selges eller pantsettes, sa Nilsen.

Kjennelsen fra Bergen tingrett er ventet i neste uke.