Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste enstemmig Bergen kommunes forsøk på å nekte dommer Tor Bertelsen i Bergen tingrett å dømme i alle fremtidige saker hvor Bergen kommune er part.

— Høyesteretts kjæremålsutvalg finner det enstemmig klart at kjæremålet ikke kan føre frem, heter det i avgjørelsen.

Tidligere har også Gulating lagmannsrett avvist kravet fra byrådet i Bergen om å erklære Bertelsen inhabil i alle saker hvor kommunen er involvert.

Kommuneadvokat Helge Strand har på vegne av byrådet gjort det klart at Bergen kommune ikke har tillit til tingrettsdommeren, på grunn av dommerens tidligere avgjørelser og saksbehandlingsfeil.