— Det er riktig at saken blir anket til Høyesterett og at hovedgrunnen er at en av fagdommerne sovnet under aktors prosedyre, sier 21-åringens forsvarer, advokat Fredrik Verling til BT.

— Jeg har en viss forståelse for at det reageres på det som skjedde. Dette er svært uheldig for alle parter, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Stoppet prosedyre

Under sin prosedyre foran juryen og fagdommerne, ble Wangberg oppmerksom på at en av de tre fagdommerne hadde duppet av. Et høyt kremt måtte til fra sakens administrator for å vekke den sovende kollegaen.

— Vi kunne fortsette saken kort tid etter, bekrefter Wangberg.

Det skal også tidligere i sakens gang ha blitt reagert på at den ene dommeren hadde problemer med å holde seg våken, uten at rettsforhandlingene ble stoppet av den grunn.

Det var i forrige uke at saken mot den 21 år gamle bergenseren var til behandling i Gulating lagmannsrett. Her ble mannen funnet skyldig i voldtekt og dømt til tre års fengsel. Han ble frifunnet for voldtekt i Bergen tingrett.

Blund til diskusjon

Nå kan han få en ny sjanse, takket være den sovende dommeren. Det sentrale spørsmålet landets høyeste domstol må ta stilling til, er om dommerens blund påvirket utfallet av saken. Blir svaret ja, er det begått en saksbehandlingsfeil, og straffesaken må til ny behandling i lagmannsretten.

Et viktig poeng som taler for at saken blir sendt tilbake, er at dommeren ikke direkte avgjør skyldspørsmålet. Det er det juryen som svarer ja eller nei på. Likevel mener den tiltaltes forsvarer at det er gode muligheter for ny rettsrunde.

— Når en av dommerne sover, mener vi det er å anse som feil i saksbehandlingen, sier Verling.

Ikke opplevd maken

Han har tidligere opplevd at aktører har hatt problemer med å holde seg våken i retten, men ikke slik at det har fått betydning for sakens behandling.

— Alle og enhver kan ha problemer med å holde seg våken når sakene drar ut, eller luften i lokalet er dårlig. Men slik som dette har jeg ikke opplevd før, sier Verling.

— Det er viktig for rettssikkerheten at de som skal dømme får med seg hva som skjer, sier førstestatsadvokat Wangberg.

En annen aktør som var til stede i Gulating lagmannsrett forteller til BT at det var svært varmt de tre dagene saken pågikk, og at inneklimaet i rettslokalet var dårlig. Derfor var det flere som hadde problemer med å holde øyne åpne.

Et av jurymedlemmene ble også mistenkt for å sove, men kunne raskt bekrefte at vedkommende bare hadde sett i bakken en stund.

— Jeg har opplevd flere ganger at aktører eller tilhørere har sovnet i retten, men selv har jeg ikke vært borti saker som er blitt opphevet av den grunn, sier Wangberg.

— Det skal finnes avgjørelser fra Høyesterett der man har sendt saker til ny behandling på dette grunnlaget, legger han til.

Offeret skadelidende

Skulle Høyesterett komme til at saken må behandles på nytt, vil det medføre at offeret må møte for retten og forklare seg for tredje gang.

— Det er selvsagt svært uheldig om hun må utsettes for en slik belastning en gang til, sier Wangberg.

Jentas bistandsadvokat var i går ikke tilgjengelig for kommentar overfor BT.

Førstelagmann Arne Fanebust i Gulating lagmannsrett kjenner ikke til den konkrete saken BT omtaler.

— Jeg er kjent med at det har vært reist saker hvor legdommere har sovet, men kjenner ikke til at saker er blitt sendt til ny behandling av den grunn, sier Fanebust.

— Snakker dere dommere om hva man kan gjøre for å unngå at man sovner?

— Det er viktig å sørge for at det er god luft i lokalet og så må ta pauser etter behov. De som skal dømme skal selvsagt være våkne, sier Fanebust.