– Han er glad og lettet. Retten var enig i at presset han var utsatt for var tvang i lovens forstand, sier mannens advokatfullmektig, Thor-Eirik Lodtz.

Tyrkeren i 30-årene er bosatt i Sogn og Fjordane og har bodd i Norge i mange år. For rundt to år siden møtte han den store kjærligheten, til foreldrenes fortvilelse. Han fikk ikke lov til å gifte seg med kvinnen han elsket.

I stedet valgte foreldrene en annen kvinne til sin sønn. Mannen hadde aldri møtt henne, og ga klart uttrykk for at han selv ville bestemme hvem han skulle gifte seg med.

Fryktet for æren

Tyrkeren ble utsatt for et langvarig press. Gjennom to måneder anslår han at han hadde om lag 100 samtaler med familien om tvangsekteskapet. Han forklarer at han var så sterkt presset at han i perioder ikke maktet å arbeide.

«Faren, som hadde kommet til enighet med den andre familien om ekteskap mellom de to, fryktet for sitt navn og ære om avtalen ikke ble holdt,» heter det i dommen.

Mannen fryktet for å bli utstøtt fra familien, og ga til slutt etter for presset. Allerede en uke senere var han gift med den tyrkiske kvinnen som foreldrene hadde valgt til ham.

Etter bryllupet har han aldri sett henne.

Mistet all kontakt

Noen måneder senere, sommeren 2007, tok mannen et oppgjør med familien og sa han ikke kunne leve med dette ekteskapet lenger. Etter oppgjøret har tyrkeren mistet all kontakt med sin far og en eldre bror.

For å få ekteskapet kjent ugyldig, måtte tyrkeren etter norsk lov saksøke sin ektefelle, selv om det ikke var hun som sto for presset.

Ifølge ekteskapslovens §16 kan hver av ektefellene få ekteskapet kjent ugyldig, dersom han eller hun «er blitt tvunget til å inngå ekteskap ved rettsstridig atferd». Flere vitner bekreftet tyrkerens forklaring.

«Retten finner det derfor lite tvilsomt at saksøkeren ble utsatt for et sterkt og kontinuerlig press som han ikke var i stand til å stå imot,» heter det i dommen.

Ulovlig press

Ifølge Fjordane tingrett er det ingen tvil om at mannens foreldre har brutt norsk lov.

«Familiens opptreden må — etter norsk rettsoppfatning - anses som rettsstridig og utilbørlig,» skriver tingrettsdommer Ida Kristin Bøen.