Når Bertelsen møter i rettssal 250 i Oslo tingrett i dag, er det som saksøkt, ikke som dommer. Arbeidsgiveren hans og justisdepartementet mener han er uskikket til jobben, og har reist avskjedssak. Det er første gang staten går til sak for å bli kvitt en dommer.

Bertelsen vil kjempe for jobben.

— Mange påstander

— Jeg er glad for at saken nå kommer i gang. Det har versert mange påstander om meg de siste årene. Det har vært som et teaterstykke med stadig nye akter. Jeg ser frem til å få belyst alle sider ved saken, sier Bertelsen. Saken går i Oslo fordi hele Bergen tingrett, Bertelsens arbeidsplass, er inhabil.

Regjeringsadvokaten mener det ikke er noe å utsette på dommerens faglige arbeid. Det er først og fremst hans opptreden i retten, og angivelig ugyldig fravær, som vil bli brukt mot ham fra statens side.

— Jeg er glad for at staten har snudd og ikke lenger mener det er noe å utsette på det faglige arbeidet mitt, sier Bertelsen.

Hans advokat, Sigurd-Øyvind Kambestad, mener stevningen er lite konkret.

— Det er uklart hva som egentlig er grunnlaget for avskjedssaken, sier Kambestad.

- Prøvde å påvirke

På vitnelisten står både byrådsleder Monica Mæland, sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy og fungerende visepolitimester Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.

Mæland skal vitne om en episode som ligger 14 år tilbake i tid. Bertelsen engasjerte seg våren 1999 i en samværssak til en venn av seg. Han ringte Mæland, som den gang var barnets hjelpeverge.

«Han presenterte seg som byrettsdommer, men sa at han ringte som privatperson. Jeg oppfattet at han brukte sin posisjon som dommer til å prøve å påvirke meg», sa Mæland til BT den gang.

— Saken handler blant annet om jeg som dommer skal ha rett til et privatliv. Jeg håper også vi kan få avklart hva slags vern en dommer skal ha som arbeidstaker, og som representant for den dømmende makt, sier Bertelsen i dag.

- Ble banket i pannen

Oslo tingrett må også ta stilling til om Bertelsen dyttet en annen dommer, Ove Kjell Hole, i tinghuset i Bergen.

Episoden ble fanget opp av overvåkingskameraer. Filmen vil bli lagt frem for retten.

I et notat om hendelsen skrev Hole at Bertelsen banket ham i pannen med en finger. Bertelsen mener Hole stilte seg på føttene hans.

— Opptaket viser at det er en opphetet diskusjon, men det er ingen lyd. Det som vises på filmen er ikke annet enn det som kan skje på en hvilken som helst arbeidsplass, sier Kambestad.

Rettssaken mot Bertelsen skal ledes av dommer Torkjel Nesheim.

— Det er første gang det rettes avskjedssak mot en dommer, men saken må behandles på vanlig vis, med en uavhengig og rettferdig rettergang, sier Nesheim.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvordan det blir å dømme i en sak som den saksøkte dommeren mener er et angrep på domstolens uavhengighet.