Bakgrunnen for Torkildsens forliksklage er at Bergen kommune har krevd for mye i vann— og avløpsgebyr over en tiårsperiode. Så mye som en halv milliard kroner kan byens innbyggere ha til gode. Men i mai i år uttalte byråd Nils Arild Johnsen at foreldelsesfristen for tilbakebetaling normalt er tre år. Det kunne ikke Torkildsen akseptere

Anstendighetsnivå

— Politikerne kan ikke åpne denne saken med å si at kravet er foreldet, og at selv om vi har gjort feil og har krevd for mye i ti år, så får ikke innbyggerne tilbake det de har betalt for mye. Det ligger under det minimum av alminnelig anstendighetsnivå som man bør kreve av en kommunepolitiker, sier Torkildsen

Han viser til at kommunen selv har beregnet og krevet inn det de i ettertid er kommet til er for mye. Gebyrene er krevet inn etter særlov, og innbyggerne har ikke hatt anledning til å nekte å betale. Foreldelsesfristen gjelder ikke dersom innbyggerne selv ikke har vært klar over at de har betalt inn for mye. Foreldelse inntrer først et år etter at man er gjort kjent med det forhold som gir grunnlag for krav. Og før foreldelsen så inntrer kan man gjøre gjeldende krav ti år tilbake i tid.

Lovkyndige Torkildsen, som i denne sammenhengen opptrer som privatperson, kjenner foreldelseslovgivningen. Han sendte derfor et brev til ordfører Kristian Helland. I brevet gjorde han ordføreren oppmerksom på tilleggsfristen. Han ba kommunen innen tre uker bekrefte at den ikke ville påberope seg foreldelse overfor det eventuelle kravet Torkildsen ville fremme.

Kommunen må betale

— Jeg vet jo ikke om det blir noe krav. Jeg har full tillit til de beregninger kommunerevisjonen kommer til å gjøre, og vil ikke etterprøve dem, også om de skulle komme til at jeg ikke har noe til gode.

Men ordføreren sendte bare brevet over til vann- og avløpsseksjonen. Der svarte de at saken var til politisk behandling. Men da var fristen utløpt, og Torkildsen hadde sendt en klage til forliksrådet med begjæring om dom.

— Det er den eneste måten jeg kan reagere på for å sikre min rett. Gjør jeg det ikke, løper foreldelsen år for år, termin for termin. Og jo lenger dette løper, jo lenger kan kommunen påberope seg foreldelse.

Torkildsen sendte et brev til vann- og avløpsseksjonen og gjorde oppmerksom på at han ville trekke forliksklagen dersom kommunen kunne bekrefte at de ikke vil påberope seg foreldelse.

— Men da må kommunen betale de gebyr som har påløpt, sier Torkildsen

Pengene går til Fyllingen

Torkildsen er opptatt av at han ikke har sendt saken til forliksrådet av økonomiske årsaker.

— Dersom jeg måtte få penger tilbake skal beløpet i sin helhet gå til Fyllingens fotballgruppe, for min sønn spiller fotball der.