Det er Kongen i statsråd som bestemmer om det skal reises avskjedigelsessak mot dommeren fra Bergen. Fredag var det avholdt statsråd på Slottet. På regjeringens nettsider står det ingenting om Bertelsen-saken.

Frykter ikke

Justisdepartementet suspenderte ham 6. juli i år, inntil departementet bestemmer seg for om det mener at han bør avskjediges. Den avgjørelsen er det Kongen i statsråd som endelig tar. Da bt.no var i kontakt med Bertelsen fredag, var statsråd avsluttet.

— Jeg avventer situasjonen og frykter ikke avskjedigelse. Da vil saken saken komme opp for retten og bli belyst i sin fulle bredde der. Da vil alt jeg har vært gjennom siden 1996, bli belyst. Jeg frykter ikke det, sier han til bt.no.

I fjor høst vurderte Justisdepartementet å reise avskjedssak mot Bertelsen, men falt ned på at han skulle få fortsette i stillingen sin. Siden den gang kom det opp to nye klagesaker på ham. Derfor ble han suspendert i sommer.

— Bakgrunnen for saken er en personalpolitikk som Justisdepartementet har ført mot meg i 16 år, som har bestått av bevisst trakassering for å ødelegge meg. De to sakene som nå har fremkommet tilfører ikke sakskomplekset noe nytt. Justisdepartementet har ikke noe grunnlag for å vedta denne suspensjonen. Man må begynne å spørre seg om departementet blir forsvarlig styrt, sa Bertelsen til VG 15. juli i år.

Til etterretning

bt.no var fredag i kontakt med kommunikasjonsavdelingen på Statsministerens kontor. Derfra fikk vi opplyst at det ikke var truffet noen avgjørelse i Bertelsen-saken i dagens statsråd.

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy er Bertelsens øverste leder i Bergen tingrett. Hun er knapp i sin kommentar.

— Jeg tar til etterretning at Bertelsen er suspendert. Jeg ønsker ikke å bidra til mer oppmerksomhet om saken, sier hun i en knapp kommentar.