Tingrettsdommer Tor Bertelsen er fradømt jobben. Men han vet ikke hvorfor, ettersom han ikke har fått dommen.

Avskjedigelsessak

Det var staten som suspenderte bergensdommeren i fjor. Deretter gikk de til avskjedigelsessak mot ham. Staten mente han ikke var skikket til å være dommer i Bergen tingrett.

Rettssaken gikk i Oslo tingrett tidligere i vår. Nå er det klart at Bertelsen tapte.Fredag kveld ble han orientert om at han avskjediges fraembetet som tingrettsdommer i Bergen tingrett.

BT har snakket med Bertelsen og hans prosessfullmektig Sigurd-Øyvind Kambestad.

— Jeg kan bekrefte at jeg mottok en epost fredag kveld der domsslutningen sto. Det opplyses at dommen kommer mandag. Jeg kan ikke kommentere saken, ettersom jeg ikke har fått dommen, sier Kambestad.

Ikke fått dommen

— Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hvorfor jeg er avskjediget. Jeg har jo ikke fått noen dom, men bare blitt informert om domsslutningen, sier Bertelsen.

Det var tingrettsdommer Torkjel Nesheim som ledet rettssaken mellom staten og Bertelsen. Ifølge Kambestad sendte han dennee-posten til partene ved 21-tiden fredag kveld:

«Til orientering: Dom i saken er avsagt i dag. Dommen med premisser sendes ut per epost og post på mandag. Domsslutningen lyder slik: DOMSSLUTNING Tor Holger Ehlers Bertelsen avskjediges fra embetet som tingrettsdommer i Bergen tingrett. Retten hevet»

- Må lese korrektur

Tingrettsdommer Torkjel Nesheim forklarer at dommen ikke kommer før mandag fordi den må korrekturleses i helgen.

— Jeg sendte domsslutningen til partenes prosessfullmektige på fredag for å orientere dem om resultatet. Men dommen skal fremdeles korrekturleses. Jeg har ingen kommentar utover det, sier Nesheim til BT.

- Tilfreds med resultatet

Sorenskriver i Bergen tingrett, Kari Joanne Bjørnøy, er fornøyd med resultatet.

— Vi er tilfredse med at statens syn ble hørt i saken . Dette har vært en tung prosess som ikke har vært hyggelig å gjennomføre, men nå er vi fornøyde med at domsslutningen, sier Bjørnøy.