Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) bekrefter at mange av skolene som står på behovslisten i skolebruksplanen ikke kan få penger de neste fire årene.

— Det har aldri vært meningen at denne listen skulle tømmes helt i løpet av de fire årene. Nå holder vi på med å se på hva som skal gjøres i hvilken rekkefølge, sier Tveit.

— Men har dere ikke skapt store forventninger med å gå så høyt på banen? Mange har trodd de var sikret penger?

— Det har med øynene som leser å gjøre. Det eneste vi har gjort er å kategorisere skolene etter behov. Så har vi sagt at vi vil investere tre milliarder over ti år, svarer byråden.

De neste fire årene vil byrådet bruke 1,12 milliarder på skole. Det betyr at de ligger etter skjemaet, noe Tveit forklarer med etterslepet fra tidligere år.

— Vi har fremdeles lånerestriksjoner og betaler på gammel gjeld. Forhåpentligvis kommer økningen i løpet av et par år, når vi er kvitt driftsunderskuddet.

Det borgerlige byrådet tar med glede imot en håndsrekning fra den rød-grønne regjeringen, og regner med at ordningen med rentefrie lån blir videreført. Likevel tror Tveit det aller meste av skolepakken må finansieres lokalt.

Etter at byrådet har lagt frem sin prioriteringsliste, skal en endelig skolebruksplan vedtas i bystyret - trolig i løpet av november.