Steven Dan Danielsen (24) plikter å møte i Sunnmøre tingrett klokken 17 mandag. Da vil tingrettsdommer Kjetil Gjøen lese opp dommen mot romsdalingen, som for to uker siden sto tiltalt for voldtekt, drap, trusler og ransforsøk.

Vil sette strek

Familien til Anja Weløy Aarseth (21), som ble voldtatt og drept på byfjellet Aksla i Ålesund på sensommeren i fjor, vil ikke være til stede under mandagens domsavsigelse.

— Familien håper det blir satt endelig strek i dag, og at det ikke kommer en anke. De sitter igjen med en oppfatning av at saken har fått en grundig behandling i retten, og håper at de slipper en runde til, sier bistandsadvokat Einar Råen.

Familien vil få tilgang til dommen i ettermiddag.

- Samfunnet må vernes

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim mener samfunnet bør vernes mot mannen som voldtok og drepte Anja Weløy Aarseth.

På rettssakens siste dag la hun ned påstand om 21 års forvaring med en minstetid på 10 år, lovens strengeste straff, for Steven Dan Danielsen.

— Det er ikke tilstrekkelig med tidsbestemt straff etter mitt syn. Pr. i dag er det høy fare for gjentakelse. Det at han er lettere psykisk utviklingshemmet gjør ham ikke mindre farlig, sa Nordheim i sin prosedyre.

Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Michael Setsaas har konkludert med at risikoen er stor for at 24-åringen vil begå tilsvarende voldshandlinger i fremtiden. De har videre konkludert med at Danielsen har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

- Fengselsstraff er nok

24-åringens forsvarer, Per Herman Thori-Aamot, har argumentert for at en lengre, ordinær fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

— Jo strengere straff, jo høyere bør terskelen være for å idømme forvaring, sa forsvareren i sitt sluttinnlegg.

Thori-Aamot har antydet at en fengselsstraff i området 15 år vil være riktig.

Tause om straff

Steven Dan Danielsen har i avhør erkjent at han voldtok og drepte Aarseth. Da saken var oppe i retten, ville han ikke forklare seg.

Anja Weløy Aarseths foreldre har bestemt seg for at de ikke ønsker å mene noe offentlig om hvilken straff 24-åringen bør få.

— De anser spørsmålet om straff som et oppgjør mellom gjerningsmannen og samfunnet, sier bistandsadvokat Råen.

Dersom 24-åringen skulle velge å anke dommen, vil saken automatisk bli tatt opp til ny vurdering i lagmannsretten.