Bergen tingrett stempler 41-åringen som farlig for kvinner. Hanne Kristine Olsen levde med trusler og vold. Gang på gang tilga hun samboeren, til slutt ble hun meid ned og drept.

Her er noen utdrag fra dommen:

  • Under en sammenkomst (...), oppsto det en episode etter at Hanne Kristine hadde danset med en kollega og gitt ham en klem. Tiltalte reagerte med sinne, spyttet på henne og kalte henne en hore.
  • Bevisførselen har for øvrig vist at tiltalte har hatt et nedlatende syn på norske kvinner. (...) tiltalte har opptrådt ekstremt kontrollerende og dominerende i forhold til Hanne Kristine.
  • Han ønsket heller ikke at Hanne Kristine skulle flytte sammen med en annen mann, og at barnet skulle vokse opp under et annet tak enn hans eget.
  • Vitnet N.N., førskolelærer i den tilstøtende barnehage, har forklart at hun var inne da hun hørte en bil som ruste kraftig med motoren. (...) Idet hun kom ut så hun en kvinne bli slengt opp i * Retten legger således til grunn at tiltalte kjørte over Hanne Kristine en gang, og deretter kjørte over henne minst to ganger. Mye kan tyde på at hun ble overkjørt flere ganger enn de to nevnte. Retten viser i den forbindelse til et ca. 9 meter langt blodspor som ble funnet i veien i Olsvikåsen.
  • Retten legger til grunn at tiltalte var klar over hva han gjorde under drapsforsøkene og drapshandlingen og at han således handlet forsettlig. Den oppståtte situasjon utfordret utvilsomt tiltaltes sterke tilbøyelighet til å kontrollere og dominere.
  • Hendelsesforløpet som retten har lagt til grunn viser en resolutt og målrettet atferd så vel forut for drapet og drapsforsøkene som under selve drapshandlingen.
  • Det dreier seg om en gruoppvekkende handling som ble gjennomført med et fast forsett om å ville drepe. Forbrytelsen ble utført hensynsløst og brutalt mot uskyldige mennesker og uten noen som helst forutgående provokasjon.
  • Det foreligger en kvalifisert og reell fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige forbrytelser som vil krenke andres liv og helse. (...) Tiltalte fremstår imidlertid først og fremst farlig for kvinner han måtte ha et nært forhold til.