RAGNHILD DAAE NORDHAUG

Kl. 11.03 ved Sandviksboder 73: Rolf Alver fra Viking fester en vaier i en hvit 1987-modell Ford Orion. Oppsynsmann Bjørn Ulvik fra Bergen Parkeringsselskap følger nøye med fra sidelinjen. Han har fått snusen i nok et forlatt bilvrak, og nå kan ingenting stoppe ham.

— Den nye «vrakloven» trådte i kraft i sommer. Den gir oss tillatelse til å fjerne uregistrerte kjøretøy på offentlig vei eller på privat vei med offentlig skilting, opplyser Ulvik.

Hundre vrak

Bergen Parkeringsselskap kartlegger hvor mange uregistrerte og forlatte vrak som finnes rundt i Bergen.

— Bilen kan etter loven stå i fjorten dager. Det gjelder imidlertid ikke kjøretøy som er til hinder for fri ferdsel, som er ulovlig parkert eller hvor det kan oppstå farlige situasjoner rundt bilen, opplyser Ulvik.

Etter fjorten dager får eieren varsel, og bilen må fjernes innen to uker.

— Som regel får eieren ytterligere fjorten dager på seg, altså til sammen minst en måned, sier Ulvik.

Dersom kjøretøyet fremdeles ikke har tatt hjulene fatt, fjerner Viking eller Falken doningen med makt.

— Siden vi startet dette arbeidet i sommer har over hundre uregistrerte kjøretøy fått varsel. Om lag halvparten av disse er allerede fjernet, sier en fornøyd oppsynsmann.

Vrakpant å hente

Tidligere var det en paragraf i politivedtektene som ga parkeringsselskapet tillatelse til å fjerne uregistrerte kjøretøy, men denne tillatelsen var mye mer begrenset enn i dagens «vraklov».

— Tidligere var uregistrerte og registrerte biler i samme kategori, de kunne bare fjernes dersom de sto ulovlig parkert. Med den nye loven er det mye lettere å få fjernet vrak som ingen vil ha, forteller Ulvik.

Parkeringsselskapet legger ned en stor innsats i å få tak i vrakeierne. Når skiltene er borte, bruker de understellsnummer for å finne frem til eier av bilen.

— Vi håper at varsel fører til at flest mulig henter bilen selv. Da får de jo vrakpanten, frister oppsynsmannen.

Den hvite Forden fjernes av Viking i samråd med eier.

— Det er også mulig å inngå en avtale med oss om henting, sier han.

Rolf Alver har gjort seg ferdig.

— Skal vi ta den på Bystasjonen? Den er mindre, så jeg kan ta den med en gang, forteller Vikingen.

Parkeringsselskapet har fått vann på møllen. Ingen vrak er trygge.

TIDEN ER UTE: Eieren har ikke fjernet bilen innen fristen. Rolf Alver fra Viking tar jobben.<br/>Foto: RUNE SÆVIG