Når komité for miljø og byutvikling setter seg ned for å behandle reguleringsplanen til bybanen for andre gang, vil skjebnen til Kronstadbyen samtidig besegles.

Går planene gjennom slik de står i dag, avblåses samtidig planene som vil forvandle det gamle industriområdet til boliger og næringslokaler.

— Valget står mellom å ofre noen minutter ekstra kjøretid, eller å ofre hundrevis av arbeidsplasser, sier Knut Galtung Døsvig.

Må gjennom Kanalveien

Gjennom selskapet Bara Eiendommer har Galtung Døsvig frontet planene for området. Med seg i protestene mot den planlagte reguleringen har de Svendsen Eiendom, Frydenbø Eiendom, Strømberg Gruppen, Kanalveien 51, Rieber Eiendom AS, Mowinckel/Rema 1000 og Posten Norge.

Hovedinnvendingene er at Bjørnsons gate og deler av Inndalsveien foreslås stengt mot sør når bybanen kommer, og at det foreslås en stengeklausul av all tilkomst til Bjørnsons gate.

— Derved må trafikken presses gjennom Kanalveien. Denne økningen av trafikken vil umuliggjøre utvikling av dette næringsområdet, sier Galtung Døsvig, som er talsmann for selskapene som protesterer.

— Det andre store problemet vi har er tilgjengeligheten mot Fjøsangerveien. Her har man overhodet ikke tatt hensyn til tilgjengeligheten mot sør.

Har ikke fått svar

De gjentatte klagene fra næringslivet i området har ifølge Galtung Døsvig ikke engang blitt besvart av Bergen kommune. Han mener det overhodet ikke er tatt hensyn til reguleringsplanen som er utarbeidet og innlevert av Bara Eiendommer.

— Vi har arbeidet fire år med planen og den har til nå kostet oss rundt én million.

— Hva mener dere bør gjøres?

— Det vi krever er at man ikke ofrer Næringskorridor Sør, men i stedet aksepterer en blandet trafikk i Bjørnsons gate og Inndalsveien inntil den såkalte Minde-tunnelen (Løvstakk-tunnelen) er realisert, sier Galtung Døsvig.

— Om reguleringsplanen går gjennom, vil det være et svært negativt signal til næringslivet, og et eksempel på en arrogant og fiendtlig holdning fra Bergen kommune, mener han.

Rema vil flytte

Produksjonssjef i Posten på Vestlandet, Kjell Espen Søraas, sier reguleringsplanen vil kunne medføre et betydelig svekket tilbud til både private, næringslivet og det offentlige. Posten har sin hovedterminal for Vestlandet i det berørte området.

— Overføring av trafikk vil føre til korker og problemer med å få posten frem, påpeker Søraas.

Tidligere har Rema signalisert at de vil flytte sitt hovedlager for Vestlandet om Kanalveien blir ny innfartsåre. I verste fall forsvinner 130-140 arbeidsplasser ut av byen.

- Alle kan ikke være enig

Byråd for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen, mener de fleste av innsigelsene er imøtekommet. Han sier man ikke kan forvente full enighet fra alle berørte parter rundt et så stort prosjekt som bybanen.

— Hvorfor er det ikke svart på noen av henvendelsene fra næringslivet?

— Bybanekontoret har hatt en bred dialog med alle parter, og jeg forutsetter at alle innsigelser er tatt opp. Noe annet kjenner ikke jeg til, sier Johnsen.

Prosjektleder for bybanen, Lars Stendal, mener det ikke er realistisk å åpne Bjørnsons gate for trafikk i begge retninger.

— Et slikt alternativ vil føre til at bil og bane blir stående i samme kø, noe som vil føre til at verken biltrafikken eller kollektivsystemet vil fungere skikkelig, mener Stendal.

STORE PLANER: Slik er det tenkt, det nye byområdet mellom Bjørnsons gate, Fabrikkgaten, Fjøsangerveien og Edv. Griegs vei. Området skal etter planene romme forretninger, kontorer og mellom 200 og 250 boliger. Samlet vil dette kreve investeringer på 1,2 milliarder kroner.