Rolf K. Reed, Ernst Nordtveit, Lise Øvreås i På Høyden, 9. mars:

«Gjennom brede, åpne og inkluderende prosesser i årene framover må det tilstrebes felles forståelse for at fagenes egenart og ulike rammebetingelser stiller ulike krav til organisering og ledelse.

Vi går ikke på valg på å avvikle valg! Vi går til valg på å samle og styrke UiB, med sterk faglig aktivitet i sentrum for alt vårt virke, i en tid der vi ser at truslene og utfordringene er mange. Vi vil arbeide for at flest mulig drar i samme retning slik at vi som institusjon står styrket i forhold til å bidra til en kritisk samfunnsdebatt, til å beskytte vår integritet og den akademiske friheten.»

Sigmund Grønmo, Berit Rokne, Kuvvet Atakan og Astri Andresen i På Høyden, 30. mars:

«De framgangene UiB har hatt, er basert på stor og langvarig innsats fra hele universitetssamfunnet. Vi mener at det er et lederansvar på alle nivåer å gi entusiastisk anerkjennelse for dette til fagmiljøene, de ansatte og studentene. Å spre mismot, særlig når det ikke er grunnlag for det, er et svært dårlig utgangspunkt for å tenke offensivt og gjøre det enda bedre i årene som kommer.

Vi inviterer til en offensiv dugnad for å gjøre det enda bedre. Det er full enighet om at universitetet trenger mer ressurser for å kunne utvikle seg videre. Dette er et annet hovedtema i valgdebatten.»