Det var natt til laurdag 23. september 2006 at den 20 år gamle mannen frå Måløy var ute og køyrde bil i Vågsøy kommune. Han var først ein tur innom Bryggja, før han sette kursen heimover mot Måløy.

Rett etter ein bakketopp på vegen mellom Bryggja og Måløy krasja han med ein hjort. Hjorten blei drepen og bilen til 20-åringen fekk store skadar. 20-åringen blei sjølv ikkje skadd.

Bremsespor på 157.8 meter

Eit ingeniørfirma har analysert ulykka, for å rekna ut kor stor fart bilen hadde då ulykka skjedde. Bremsespora på staden blei målt til 157.8 meter. Ingeniørfirmaet skriv i rapporten sin at bilen må ha hatt ein fart på mellom 166 og 177 kilometer i timen.

20-åringen sa sjølv i retten at det hadde gått fort, men at han ikkje visste kor fort han køyrde fordi han ikkje hadde sett på speedometeret.

Retten finn det bevist utover all tvil at 20-åringen køyrde i minst 166 kilometer i timen då ulykka skjedde.

I tillegg til brot på vegtrafikklova, dømde Fjordane tingrett også 20-åringen for forsikringssvindel i samband med ulykka.

Mannen sa seg skuldig i å ha køyrt for fort, men ikkje i forsikringssvindel.

«Over 80 km/t usikker!!»

I skademeldinga i etterkant av ulykka oppga 20-åringen at farten var «over 80 km/t usikker!!» på kollisjonstidspunktet. Grov aktlaus køyring medfører normalt at forsikringssummen blir avkorta med 100-70 prosent.

20-åringen hevda sjølv i retten at hensikta med skademeldinga ikkje var å få erstatning. Han sa at han gjorde dette fordi han trudde det var normal prosedyre etter ei ulykke.

Fengsel i 75 dagar

Den domfelte 20-åringen blei ikkje trudd av retten, som meiner det er bevist utover all tvil at han prøvde å oppnå ein forsikringssum som stod i misforhold til det han hadde krav på.

20-åringen er dømd til 75 dagars fengsel og til å betala forsikringsselskapet ei erstatning på 26 075 kroner. I tillegg mister han førarretten i 29 månader og må avleggja full ny førarprøve viss han vil ha førarkortet tilbake.

Han er også dømd til å betala 2000 kroner i sakskostnader.