bt.no kl. 15: Se dommen direkte på web-tv

— Trond Ramsland planla å drepe Ingse Rønnestad. Anledningen bød seg, og han benyttet den. Slik begrunnet aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen hvorfor 39-åringen må dømmes for overlagt drap på sin eks-kone. I sin sluttprosedyre la hun ned påstand om 20 års fengsel, og at Ramsland fradømmes sin stilling som kapteinløytnant i Sjøforsvaret.

— Det er ingen tvil om hvem som har begått denne handlingen, fastslo aktor. Hun påpekte at Ramsland i lang tid hadde sendt ut signaler om at han kunne komme til å gripe til våpen.

- En henrettelse

Gabrielsen trakk frem en rekke omstendigheter hun mener er skjerpende:

  • Rønnestad levde i frykt og med en vedvarende belastning.
  • Drapet var en ren henrettelse. Etter de to første skuddene klarte Rønnestad å bevege seg noen meter bort fra bilen. Deretter ble hun skutt to ganger til, liggende på bakken.
  • Drapet skjedde på offentlig sted, der andre kunne ha kommet til skade.
  • Ramsland har bygd opp aggresjon og hat til sin eks-kone, og har avslørt holdninger i retten som virker hårreisende for utenforstående.

— Vi har med en utdannet kriger å gjøre, som er trenet i strategier om han blir tatt til fange av fienden. Hans strategi i denne saken har vært å holde tett og å konstruere forklaringer, sa aktor Gabrielsen.

- Må frifinnes

Psykiaterne som har undersøkt Ramsland, mente det er liten mulighet for at personlighetsforstyrrelsene hans vil endre seg. Men i retten ville de ikke si noe om faren for at Ramsland kan komme til å begå alvorlige voldsforbrytelser i fremtiden.

Ramslands forsvarer, advokat Harald Stabell, la ned påstand om full frifinnelse. Men han brukte minst like mye tid på å redegjøre for sin alternative påstand - at klienten dømmes for forsettlig drap. I så fall vil straffen bli langt mildere enn hvis han finnes skyldig i overlagt drap.

Stabell reiste tvil både om de tekniske bevisene og vitneforklaringene.

Krever 1,5 mill.

I dag faller også dom i den sivile saken mot Trond Ramsland. Bistandsadvokat Helge Hansen la i retten forrige måned på vegne av de etterlatte ned påstand om erstatning og oppreisning på til sammen 1,55 millioner kroner. Summen fordeler seg slik:

  • Erstatning på henholdsvis 280.000 og 314.000 kroner til sønnene for tap av forsørger.
  • Erstatning til sønnene på 60.000 kroner hver for lidt tap og diverse utgifter.
  • Oppreisning til sønnene på minimum 300.000 kroner hver.
  • Oppreisning til Rønnestads foreldre på minimum 120.000 kroner hver.

bt.no kl. 15: Se dommen direkte på web-tv

DOM I DAG: Tiltalte Trond Ramsland (med ryggen til) får dommen i dag.<br/> TEGNING: GRO VIK