Mandag klokken 17 startet gjennomgangen av dommen mot romsdalingen som har erkjent å ha voldtatt og drept bergensstudenten Anja Weløy Aarseth (21).

Steven Dan Danielsen (24) satt helt rolig i stolen sin da tingrettsdommer Kjetil Gjøen leste fra domsslutningen.

— (...) Danielsen dømmes, til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år, sa Gjøen.

Dermed er han idømt lovens strengeste straff, slik aktor la ned påstand om i sin prosedyre.

Tok betenkningstid

24-åringen valgte å ta betenkningstid da han ble spurt om han vil anke dommen.

— Jeg vil gå gjennom dommen med min klient før han tar stilling til ankespørsmålet. Han var forberedt på at forvaring kunne bli utfallet, sa forsvarer Per Herman Thori-Aamot rett etter at domsavsigelsen var ferdig.

Ankefristen er to uker.

- Opptrådte kynisk

Retten mener altså at det ikke finnes formildende omstendigheter i saken.

«Ved siden av den angst og de lidelser offeret ble påført, har retten vektlagt at tiltalte opptrådte kynisk ved å forsøke å skjule offeret og senere ved å vende tilbake til drapsstedet for å forsikre seg om at hun var drept.», heter det i dommen.

Forvaringsdommen kan i ytterste konsekvens innebære livsvarig fengsel for Danielsen. Han kan også være ute om ti år, men bare dersom en domstol slår fast at han ikke lenger er å anse som farlig.

- Irrasjonelt raseri

Retten mener videre at det er en «nærliggende gjentakelsesfare for alvorlige forbrytelser mot andres liv eller helse», og illustrerer dette med å vise til tidligere voldsdommer mot Danielsen.

«Fellesnevneren er at tiltalte under ruspåvirkning kan opparbeide seg et irrasjonelt raseri, med lav terskel for voldsbruk, uten at det er mulig for andre å roe ham ned.»

Stilte i caps

Danielsen ankom rettssalen klokken 16.55, iført det samme hodeplagget som vakte en god del diskusjon mellom ham og dommeren under rettssaken.

Hodeplagget kom imidlertid av idet dommerne entret rettslokalene, før han igjen satte capsen på hodet noen minutter ut i domsavsigelsen.

Et tjuetall pressefolk hadde møtt opp i tinghuset i Ålesund før gjennomgangen av dommen.

24-åringen er nå dømt for voldtekt, drap, trusler mot to politifolk, og for å ha forsøkt å rane kiosken Pluto en time før drapet.

Selv har han benektet ransforsøket helt siden pågripelsen.

Foreldrene ikke til stede

Aarseths foreldre var ikke til stede. Bistandsadvokat Einar Råen sa til BT tidligere mandag at de etterlatte ønsker seg en rettskraftig dom fra Sunnmøre tingrett.

— Familien håper det blir satt endelig strek i dag, og at det ikke kommer en anke. De sitter igjen med en oppfatning av at saken har fått en grundig behandling i retten, og håper at de slipper en runde til, sa Råen.

PARTENE: Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim og forsvarer Per Herman Thori-Aamot før mandagens domsavsigelse i Ålesund.
Christian Nicolaisen

Bistandsadvokaten har fremmet et samlet krav på 530.000 kroner i erstatning og oppreisning på vegne av foreldrene.

Kravet er ikke bestridt av Danielsen.

— Høy gjentakelsesfare

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim ba om lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for Danielsen da hun la frem påtalemyndighetens påstand på rettssakens siste dag.

Hun mener også at det bør gå minimum ti år før Danielsen kan søke om prøveløslatelse.

To sakkyndige har konkludert med at Danielsen er farlig, og at det er høy risiko for nye voldshandlinger i fremtiden. Det er det viktigste argumentet for en tidsubestemt straff, forvaring, slik påtalemyndigheten ser det.

- Han bryr seg ikke

Rettspsykiater Terje Tørrissen sa i sin forklaring at det var lite som tydet på at 24-åringen vil endre sin voldelige adferd med det første.

Tørrissen tror heller ikke at Danielsen ser særlig mørkt på å måtte tåle en eventuell forvaringsdom.

— Mitt inntrykk er at han ikke bryr seg om hvilken straff han får, sa han.

Dersom Danielsen får en rettskraftig forvaringsdom, vil han sannsynligvis bli overført til en forvaringsinstitusjon. Kriminalomsorgen har egne forvaringsanstalter for menn i Ila fengsel og i Trondheim fengsel.

- Fengselsstraff er nok

Danielsens forsvarer mener en tidsbestemt straff på rundt 15 års fengsel er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

Forsvarer Per Herman Thori-Aamot gjorde i sitt sluttinnlegg retten oppmerksom på at det skal svært mye til å idømme forvaring, og at en lengre fengselsstraff ofte vil være tilstrekkelig.

- Dårlig forbedringspotensial

Det er retten uenig med forsvareren i.

«(..) Tiltaltes prognose for å unngå nye alvorlige lovbrudd mot andre vil være dårlig også ved endt soning etter full tid. En vellykket psykiatrisk behandling, i den forstand at faren for nye straffbare forhold reduseres, er vanskelig å se for seg.», skriver tingrettsdommer Kjetil Gjøen.

Gjøen la også til at det også virker lite sannsynlig at Danielsen vil bli kvitt sitt rusproblem med det første.

24-åringen skal ha brukt hasj fra han var 13-14 år, amfetamin fra han var 15-16 år, og deretter brukt narkotika jevnlig, med en spesielt aktiv fase i månedene frem til han ble pågrepet.