Det er Hordaland fylkeskommune som skal betale regningen, men inntil det skjer, må kommunen forskottere hele beløpet foreslår byrådet overfor bystyret.