Tyveriet ble rapportert til sikkerhetsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i midten av mars.

Det skjedde noen dager etter at BT første gang henvendte seg til sykehuset med spørsmål om det var foretatt en ureglementert ansettelse.

Avdelingsdirektør Jan Erik Nordrehaug ved Hjerteavdelingen fikk ansatt sin egen datter på avdelingen høsten 2010.

BT har fått kopi av det aktuelle dokumentet, som er et honorarskjema. Det viser utbetaling fra Hjerteavdelingen til Nordrehaugs datter, knyttet til et spesifikt forskningsprosjekt.

— Har ikke betydning

Personaldirektør Trond Søreide ved Helse Bergen bekrefter at det er rapportert om tyveri, men mener det ikke har relevans for selve saken.

— Vi har originalene, så det er ikke informasjon som er tapt. Det er ingen som har tatt opp med meg at dette har betydning for saken, sier Søreide.

— Er det ikke relevant for saken at relevante dokumenter er meldt stjålet?

— Hvis det er et tyveri, så er det selvsagt alvorlig i seg selv.

Søreide sier at han ikke har vært informert om at det var skjedd et tyveri i saken. Dette til tross for at personalavdelingen de siste fire ukene har drevet intensive undersøkelser for å komme til bunns i alle forhold ved Hjerteavdelingen. Etter at BT stilte spørsmål om tyveriet, fikk Søreide en orientering fra sikkerhetsavdelingen.Dokumentet som skal være stjålet befant seg på et kontor på Hjerteavdelingens poliklinikk, der både pasienter og ansatte har fri tilgang. Men kontoret låses ved arbeidstids slutt. Døren til kontoret skal ikke ha vært brutt opp. En rekke personer har tilgang til kontoret gjennom universalnøkkel.

— Fulgte rutinene

— Hvem kan ha interesse av å fjerne dokumenter?

— Det har jeg ingen formening om, sier Trond Søreide.

Ifølge Helse Bergen er alle rutiner for meldinger av tyveri fulgt. Hospitaldrift Sikkerhet fikk melding, og oppsøkte Hjerteavdelingen for å forhøre seg.

— Vekterne oppfordrer avdelingen til å melde til politiet, og bistår avdelingen i å fylle ut anmeldelsesskjema dersom de ønsker det. Det var slik Hospitaldrift Sikkerhet oppfattet dette, ikke snakk om politianmeldelse, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Sikkerhetsavdelingen har heller ikke rapportert forholdet videre oppover i systemet. Det er i tråd med rutinene, ifølge Høgli.

Ledelsen har nå vært gjennom to runder med avhør av tre involverte personer i denne saken. Det er Nordrehaug selv, økonomisjef Danuta Lund og sykepleiesjef Kjellaug Shandiz. Det siste møtet mellom Kvinnsland, Søreide, Nordrehaug og jurister skal ha pågått i flere timer sent onsdag ettermiddag.

I tillegg til å stille spørsmål rundt selve ansettelsen, skal ledelsen være interessert i hvordan økonomikontrollen har fungert på Hjerteavdelingen. Blant annet skal det være stilt spørsmål rundt hvordan bilag knyttet til en India-reise er ført.

Avdelingsdirektør Jan Erik Nordrehaug ønsker ikke å kommentere det anmeldte tyveriet.

FAKSIMILE: BT fortalte 22. mars om avdelingsdirektør Jan Erik Nordrehaug ved Hjerteavdelingen som ansatt sin egen datter.