Antall doktorander har ligget jevnt høyt ved UiB de siste årene. I rekordåret 2002 var tallet 157, i 2003 var det 153, mens UiB i fjor altså fikk 158 nye doktorer.

Dette opplyser UiB i en pressemelding.

— Det samlete tallet for 2004 er gledelig høyt og viser at vi klarer å følge opp de høye ambisjonene vi har til forskerutdanningen vår. Men hvis vi skal nå våre målsetninger må vi i fremtiden uteksaminere enda flere. Nasjonalt er målsetningen en økning på 50 prosent fra dagens 700 kandidater i året til 1100. Denne økningen må vi også være med på, opplyser Kirsti Koch Christensen, rektor ved UiB, i pressemeldingen.

Av høstens doktorander er 19 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 17 fra Det medisinske fakultet, 6 fra Det historisk-filosofiske fakultet, 5 fra Det psykologiske fakultet, 4 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2 fra Det odontologiske fakultet og 2 fra Det juridiske fakultet.