GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Disse rystende opplysningene kom frem på et møte mellom fagfolk innen eldreomsorgen i kommunen og sentrale politikere i Bergen. Møtet skjedde i regi av "Kamp for de eldre."

Sjokkerte politikere — Jeg er sjokkert over opplysningen. Dette viser at legevaktordningen ikke fungerer for alvorlig syke eldre, sier Arne Sortevik (Frp)

Problemet slik de ansatte opplever det er todelt. Sykehjemmene har ikke godt nok legetilbud. Ofte er tilsynslege bare tilgjengelig en dag i uken. I de tilfellene tilsynslegen ikke er tilgjengelig, står en institusjon med svært mange alvorlig syke eldre bare med legevakten som legehjelp.

Bergen kommune har inngått avtale med legene som jobber legevakt. De har ikke lenger plikt til å dra hjem på sykebesøk. Avtalen gjelder også for institusjoner, noe som kan få svært dramatiske følger. I følge fagfolkene som møtte politikerne har dette ført til at eldre sykehjemspasienter helt i dødsfasen, har blitt kjørt i ambulanse til legevakten for å få satt en sprøyte.

— Du kan tenke deg selv. Fra egen seng og over på en hard båre. Den gamle, forvirret, dødssyk, full av smerter og angst, i sykebil til legevakten. På legevakten er de blitt liggende å vente inntil en lege har tid til å se på dem. Vi ble fortalt at en pasient døde i køen på legevakten, forteller Helga Sellevold i "Kamp for de eldre".

Hun mener dødssyke pasienter har rett til å slippe å bli flyttet på. De har rett til å få lege hjem til seg.

Trenger en hånd - I denne aller siste fasen av livet skal pasientene omgis av fred, høytid og skjønnhet. I stedet får de redselsopplevelser fordi leger kynisk blåser i sin legeetikk. De kan behandle langt flere pasienter, og tjener dermed mer om pasientene kommer på legevakten. For de får betaling per behandlet pasient. Sellevold forteller at manglende legebesøk kan gi seg groteske utslag også for hjemmeboende eldre.

— De kan ha rekvisisjon på lege hjem, men hva hjelper det når legen ikke kommer. Jeg vet at det ved en rekke anledninger har skjedd at eldre pasienter har dødd. Ambulansen kjører ikke døde personer. Legen kommer ikke hjem for å skrive ut dødsattest. I stedet må pårørende få hjelp av begravelsesbyrå som frakter den døde til legevakten for å få utskrevet dødsattest. Du kan tenke deg hvordan dette virker på de pårørende

Hemmelige tjenester Sellevold orienterte ledende politikere fra de fleste politiske partier om forholdene rundt legevaktdekningen på et møte i begynnelsen av denne uken.

— Jeg er forbauset over at politikerne ikke kjenner til denne virkeligheten. Opplysningene stopper tydeligvis opp i systemet. De ansatte i eldreomsorgen kan varsle sine overordnede, men hos byråkratene stopper det opp. Jeg pleier å kalle eldreomsorgen for de hemmelige tjenester, sier Sellevold. Hun spør seg hvor kontrollen med legevakten er.

— Det første vi gjør er å sende en rapport til fylkeslegen. I tillegg vil vi ta opp denne etisk betenkelig praksisen med Den Norske Lægeforening, sier Sellevold.