MARIANNE RØISELAND

Konsekvensene av byrådets kuttpakke listes nå opp i bydelene. Det er dramatiske og hjerteskjærende lesning, selv om presentasjonen er kald og nøktern. Aktivitets— og kantinetilbud forsvinner, køen til sykehjem vokser og pleien forringes.

Det er vanvittig

Gullstøltunet sykehjem er pålagt å spare nesten en million kroner. Det skal de gjøre ved å bruke mindre medisinsk utstyr og ved å redusere vikarutgiftene. Konsekvensene beskriver administrasjonen i bydelen slik for politikerne:

«Tiltakene vil medføre økt forekomst av liggesår og mindre muligheter for terminalpleie».

— Jeg kan jo ikke spå om fremtiden, men vi frykter at flere pasienter får liggesår og at det blir mindre tid til å ta seg av godt døende og deres pårørende, sier styrer Anna Milde Thorbjørnsen.

75 år gamle Rigmor Naustheller er blant de sprekeste på Gullstøltunet sykehjem, selv om hun får hjelpe av en pustemaskin til å puste.

Hun karakteriserer nedskjæringene som «helt vanvittige».

— De som bestemmer skal en gang selv bli gamle og syke. De burde tenke på det, sier Naustheller.

Rammer hardt

I fjor snudde Gullstøltunet hver stein for å forhindre at sykehjemmet skulle gå med underskudd, slik det skjedde året før.

— Vi jobbet hardt for å komme i balanse, og klarte det. Men det er ikke lett å redusere enda mer, sier Thorbjørnsen.

I fjor tok ikke styreren inn vikar før en ansatt hadde vært syk i tre dager, i høst må hun vente i 16 dager før en sykemeldt blir erstattet.

— Vi må ha en minimumsbemanning, slik vi har i helgene. Men i verste fall kan vi risikere at tre av fem ansatte på en avdeling blir syke samtidig, uten at vi kan ta inn vikar. De to som er på jobb må arbeide for fem, sier Thorbjørnsen.

Det sier seg selv at dette kan ramme de eldre hardt. I tillegg til at det sliter på personalet. Noen ansatte får dårlig samvittighet av å tenke på merarbeidet kollegene blir påført dersom de er borte ved sykdom. En del trosser sykdom og går på jobb. Thorbjørnsen tror det kan være en årsak til at sykefraværet stiger på Gullstøltunet sykehjem. Bemanningen blir rett og slett utslitt.

«Alle mann til pumpene»

— Hvis både ansatte og pasienter holder seg friske, skal det nok gå greit, sier Thorbjørnsen.

— Er det realistisk å tro?

— Nei, det er jo ikke det.

Thorbjørnsen forteller om oppgitthet og sinne blant de ansatte, som løper som best de kan.

— Dette er et praktfullt sykehjem og jeg har det helt fantastisk her. Det eneste jeg kan sette fingeren på er at det er litt liten bemanning. Men de som er her, de står på, sier Rigmor Naustheller.

Sykehjemmet drives for tiden i en slags dugnadsånd. Kontorpersonalet og renholder må ta sin del av pleien når det røyner på som verst. For målet er at de eldre skal merke minst mulig. De skal få både mat og stell.

— Men det kan være så skittent her at det er flaut å ta imot besøk, sier Anna Milde Thorbjørnsen.

HJERTESKJÆRENDE: Styrer Anna Milde Thorbjørnsen frykter at Rigmor Nausthelle (75) og andre beboere i verste fall kan få liggesår fordi politikerne har snøret igjen pengesekken.
Foto: Knut Egil Wang