Ingen veier på Vestlandet har flere dødsulykker enn E39.

Bare i Hordaland har 24 personer mistet livet på veien siden 2000, hele åtte av dem i fjor.

Ulykkene skjer oftest på Stord. Nå kommer midlertidige tiltak for å redde liv — men vil de hjelpe?

Stamveien langs kysten av Hordaland er den mest ulykkesbelastede veien på Vestlandet. Den er også nest verst i landet. Bare E6 har flere alvorlige ulykker enn E39.

Fjoråret ble det verste ulykkesåret på stamveien gjennom Hordaland på over ti år. Åtte personer mistet livet.

Til sammenligning døde 16 personer på de ti foregående årene til sammen.

Verst på Stord

BT har regnet ut ulykkesrisikoen langs E39 i Hordaland. De to strekningene der ulykkene skjer oftest, ligger på Stord.

Magnus Innvær Pedersen døde langs en av dem. Den drøyt én kilometer lange strekningen langs Ådlandsvatnet der 19-åringen krasjet, er den mest ulykkesbelastede på E39 i Hordaland.

Siden 2000 har det skjedd syv alvorlige ulykker. Tre personer, Magnus medregnet, har mistet livet.

Syv år tidligere kjørte en annen person utfor veien mindre enn ti meter unna ulykkesstedet. Veien rundt Ådland bru er lokalt regnet som en vanskelig strekning.

— Begeret er fullt

På Stord førte de mange ulykkene til at ordfører Liv Kari Eskeland i fjor høst krevde handling.

— Begeret er fullt. Vi kan ikke leve med så mange ulykker, sier Eskeland.

Denne måneden presenterte Statens vegvesen en fersk ulykkesanalyse med strakstiltak:

  • Lavere fart: 10 km/t lavere fart kan gi rundt 20 prosent færre drepte, mener Vegvesenet.
  • Rydde terreng: Fjerne knauser, stolper og mindre utbedringer av dårlig vei. Kan gi 15-20 prosent færre utforkjøringsulykker.
  • Rumlefelt: Skal legges ved kryssene ved Litlabø og Ådland bru. Det var ved krysset ved Ådland at Magnus Innvær Pedersen kom over i motgående kjørefelt.
  • Bedre belysning: To kilometer med veibelysning. Prislapp: 20 millioner kroner.

Les også: Hordaland er landets verste ulykkesfylke

Ønsker ny trasé

Ordføreren mener flere kryss og svinger er farlige og uoversiktlige. På lang sikt er målet en ny E39-trasé. I så fall skal lokaltrafikken gå på den gamle traseen.

Vegvesenets analyse er at flere mindre inngrep til sammen kan redusere ulykkene kraftig.

Senest i desember var det en ny alvorlig ulykke på strekningen rundt Ådlandsvatnet. Ulykken skjedde bare 50 meter fra der Magnus Innvær Pedersen kolliderte.