Kartet øverst viser alle dødsulykkene i de to vestlandsfylkene i 2008. Det er mulig å zoome og bevege på kartet, og klikker du på kryssene får du opp mer informasjon om ulykkene og lenker til bt.nos saker om ulykkene da de skjedde.

Fire av de omkomne i Hordaland var mellom 16 og 19 år gamle. Fire var mellom 20 og 34 år, åtte var mellom 35 og 54 år og seks av de omkomne var minst 55 år gamle.

I Sogn og Fjordane omkom ett barn under 15 år og én ungdom mellom 16 og 19 år. Fire av de omkomne var mellom 20 og 34 år gamle, én var mellom 35 og 54 år mens tre var eldre enn 55 år.

I fjor mistet 22 personer livet i trafikkulykker i Hordaland, og ti i Sogn og Fjordane. Henholdsvis 1025 og 234 ble skadet i de to fylkene. På landsbasis mistet 255 personer livet i trafikken i 2008, mot 233 i 2007.