Det er konklusjonen når granskningsgruppen etter ulykken har avlagt sin rapport.

45 år gamle Kjell Fosseng ble klemt i hjel da en hydraulisk operert, vanntett skyvedør slo igjen mens han passerte om morgenen 31. januar i år.

Granskningsgruppen har følgende svar på hva som skjedde:

«Årsaken til ulykken var en kombinasjon av en uventet stenging av døren forårsaket av et mekanisk brudd i en fjær i dørens åpne-/lukkemekanisme, samt at døren ikke hadde tilstrekkelig åpning ved passering, et forhold som var blitt en etablert kultur på stedet.»

Det betyr at det har vært vanlig å smyge seg gjennom døren selv om den ikke var helt åpen. Etter ulykken ble vakter satt opp ved dørene for å hindre at arbeiderne hastet gjennom dørene uten at det var forsvarlig.

— En slik hendelse skal ikke skje, sier produksjonsdirektør Nina Udnes Tronstad i Statoil i en kommentar.

Nå er nye skilt med brukerveiledning montert opp ved alle dørene, dørene er funksjonstestet og vedlikeholdsprogrammet er revidert. Slike vanntette dører er helt nødvendige på flytende installasjoner offshore. Nå vurderes det å lage en mekanisk sperre som hindrer at noen kan gå gjennom dørene før de er helt åpne.