— På en måte er det en lettelse, på en annen måte ikke. I dag skal DNB betale ut pengene, og det økonomiske er ordnet. Men min mann ligger på det aller siste. Hadde pengene kommet i desember kunne det kanskje vært for sent. Derfor mottar vi pengene med bismak. Vi har ment at forsikringen burde vært utbetalt før, sier Margot Carlsen til BT.

Det er TV 2 hjelper deg som tar opp saken torsdag kveld.

Årsaken til at familien fra Loddefjord først ble nektet forsikringspengene som skulle sikre dem økonomisk, er en omstridt diagnose fra 2011. I forsikringspapirene står det at man må være arbeidsufør i to sammenhengende år for å få utbetalingen.

Fremskynder utbetaling

Siden Bernt ikke fikk diagnosen før desember 2011, ville ikke DnB betale ut forsikringspengene på det tidspunkltet familien ba om.

Etter at TV 2 hjelper deg tok saken, valgte DNB å fremskynde utbetalingsdatoen med 20 dager. Datoen ble fremskyndet til 21. november - altså i dag.

— Vi har hele tiden forsøkt å bevise at Bernt ble arbeidsufør allerede sommeren 2011, og derfor skulle ha pengene før. Det har vært en tung kamp før vi nå er blitt trodd, sier Margot Carlsen.

Sommeren 2011 fikk Bernt Carlsen de første symptomene, men da han dro til fastlegen fikk han feil diagnose, ifølge TV 2.

Først fem måneder senere, i desember 2011, fikk ha diagnosen uhelbredelig hjernesvulst. Denne diagnosen burde han fått allerede i august, i følge en kreftspesialist ved Haukeland universitetssykehus.

I et brev til DNB skriver legen:

«Det bekreftes at pasienten fikk første symptomer på den aktuelle sykdommen (hjernesvulst) i juli 2011. Undertegnede understreker at pasientens første symptomer dersom korrekt diagnostisert ville føre til sykemelding allerede fra august 2011».

DNB vurderte på nytt

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB sier til TV 2 hjelper deg at de gikk gjennom saken på nytt og snakket med legene som hadde undersøkt Bernt Carlsen.

— Høsten 2011 dro Bernt på jobb på tross av symptomene. I den nye vurderingen tar DNB hensyn til at han oppsøkte fastlegen på nytt 21. november 2011.

— Vi mener at Bernt ville ha blitt sykemeldt denne datoen hvis han hadde vært i en arbeidsperiode. Det er på bakgrunn av at vi har sett at dette er en vanskelig situasjon, at vi ønsker å utbetale så tidlig som mulig i forhold til vilkårene, sier Westerveld til TV 2.