— Det er fremkommet alvorlige anklager mot flere. Det vil sånn sett kunne være behov for å bekrefte eller avkrefte disse påstandene, sier lensmann Norvald Visnes til BT.

Politiet bestemmer seg mandag for om saken skal etterforskes for om mulig noen kan klandres for raset, som fikk tragiske følger. En kvinne omkom, og en annen kjemper fortsatt for livet på Haukeland Universitetsjukehus.

— Er det spesielle forhold som gjør at politiet nå vurderer å starte etterforskning?

— Det vil jeg ikke si noe om nå. Vi vurderer fortløpende saken ut ifra de opplysninger vi sitter inne med. Nå har vi først og fremst konsentrert oss om redningsarbeidet, og å få ryddet og sikret området best mulig. I den fasen har vi selvsagt kommet over opplysninger som vil kunne ha betydning i en senere etterforskning, sier Visnes.

— Vi trenger litt tid til å gå gjennom og oppsummere det materialet vi sitter på. Over helgen vil vi sammen med en jurist vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, forteller Visnes.

— Det er ganske grove beskyldninger som har kommet frem?

— Jeg registrerer det som står i avisene, og kanskje er det behov for at politiet får bekreftet om disse opplysningene er riktige. Det kan vi kun gjøre gjennom etterforskning, sier Visnes.

I gårsdagens BT kom det frem at Bergen kommune ikke aksjonerte, selv om beboerne flere ganger etterlyste rassikring. Alt på midten av 90-tallet krevde de at skråningen bak husene i Hatlestad Terrasse måtte sikres. Kommunen svarte med å sette opp et skilt som varslet fare for steinsprang.

For fire år siden tok beboerne på nytt affære. Da viste kommunen til grunneiers ansvar og ba beboerne først kontakte grunneierne.

Byrådsleder Monica Mæland sa til BT i går at det ikke er kommunens, men grunneiernes ansvar å sikre området for ras. Kommunen har likevel hjemmel for å pålegge grunneier å sikre.

I går var det flere beboere som overfor BT ga uttrykk for at de ikke flytter tilbake før de har de nødvendige garantier om at området er trygt.

DØDSRAS: Politiet vurderer å starte etterforskning etter det fatale raset i Hatlestad Terrasse natt til onsdag. FOTO: SCANPIX
LENSMANN: Norvald Visnes.