Den to-tre centimeter lange maneten ble sett av utenfor Alvøy, halvannen kilometer vest for Bergen lufthavn, Flesland.

— Bildet er tatt 19. november. Jeg var ute og dykket med min far da jeg tok bildet, sier Erik André Jakobsen (13).

Verken 13-åringen eller hans far hadde sett en liknende manet tidligere.

Ribbemanet

Ifølge forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet ser det ut som en ny type Ribbemanet, som nærmest har utslettet alt liv i Svartehavet.

— Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men det er ting som tyder på at dette er den nye typen, sier Falkenhaug.

— Med hvor stor sannsynlighet kan du si ta det er denne maneten?

— Med ganske høy sannsynlighet, sier Falkenhaug.

- Kan utrydde store deler av alt liv

Generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson, sier at maneten i verste fall kan utrydde store deler av livet i norske farvann, slik den har gjort i Svartehavet.

— Den lever av å spise plankton, som er livsgrunnlaget for alt liv i havet. Hvis denne arten begynner å trives har den et enormt formeringspotensial. Hvis det ikke er arter i norske farvann som spiser den, kan det komme til å bli voldsomt mye av den, sier Hansson.

— Den spiser også fiskeegg og fiskelarver og det kan påvirke fiskebestander. Effekten vil ikke komme umiddelbart, men kan først ses etter et års tid, sier Falkenhaug.

Påvist i Sverige

Den nye typen Ribbemanet er med sikkerhet påvist sør i Østersjøen.

— Jeg har fått en del telefoner i dag om observasjoner av denne Ribbemaneten, men har fortsatt ikke sett noe eksemplar, sier Falkenhaug.

Hun er langt mer bekymret for hva maneten kan føre til i Østersjøen enn i norske farvann.

— Østersjøen er i samme situasjon som Svartehavet. Vi har flere Ribbemaneter i våre farvann. Blant annet en ribbemanet som er rovdyr for denne nye, men vi vet ikke om den vil klare å beite ned den nye arten. Det er det som skiller våre farvann fra Svartehavet, sier Falkenhaug.

- Følger med

Derfor er hun ikke bekymret foreløpig.

— Men vi følger med, sier Falkenhaug.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Torleiv Brattegard, tror imidlertid ikke det er den nye Ribbemaneten Erik André Jakobsen har tatt bilde av.

— Dyret er en Ribbemanet av arten Bolinopsis infundibulum som på norsk kalles Lobemanet på grunn av to store lober fremfor munnåpningen. Jeg tror ikke det er arten fra Svartehavet, sier Brattegard.

- Har ikke naturlige fiender

Generalsekretæren i WWF advarer mot den nye maneten og sammenlikner den med Kongekrabben og lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

— Det er bare enorm innsats fra myndighetene som hindrer lakseparasitten i å utrydde all norsk laks fordi den ikke har noen naturlige fiender, sier Hansson.

Årsaken til at de nye artene dukker opp i norsk farvann, mener han er spillvann fra utenlandske skip.

Kritiserer norske myndigheter

— Vi må demme opp for faren som ligger i at skip kommer med hundretusener av tonn med ballastvann fra andre deler av jorden. Tusener og titusener av arter som ikke hører hjemme hos oss, kan potensielt slå seg til og formere seg uten naturlige fiender, sier Hansson.

Han er sterkt kritisk til innsatsen norske miljøvernministere har gjort for å ta tak i dette problemet.

— Vi må få vedtatt en ballastforskrift og konkrete tiltak som hindrer dumping av ballastvann. I 2005 lovet Helen Bjørnøy at dette skulle komme og utkastet foreligger på papir, men det er et formidabelt sommel, sier Hansson.

RIBBEMANET: Dette bildet tatt utenfor Bergen kan være det første bildet av den typen Ribbemanet som nesten utslettet alt liv i Svartehavet.
Erik André Jakobsen