I dag la fylkeskommunens administrasjon frem sin innstilling til vedtak i skolebruksplanen. Den forteller hvordan skolestrukturen skal være i Hordaland i minst 12 år fremover, trolig lenger. Fra før er det kjent at fem videregående skoler på Voss, skulle bli til to. I Bergen er det allerede vedtatt at Bergen Handelsgymnasium og Tanks videregående skal legges ned og flyttes til den nye Amalie Skram på Nygårdstangen.

I dagens innstilling foreslår opplæringsdirektøren i Hordaland, som ventet, at Fana gymnas legges ned. I tillegg skal Garnes vgs. og Arna vgs. "slås sammen og samlokaliseres i Arna vgs. lokaler", som det heter i innstillingen. På norsk heter det at Garnes vgs. legges ned.

Dramatisk i Sunnhordland

Det kanskje mest dramatiske i innstillingen er likevel forslagene for Sunnhordland. Både på Bømlo og i Fitjar vil de miste sine videregående skoler, om innstillingen vedtas slik den nå foreligger.

Rektor Leif Helge Engelsen mener forslaget er dramatisk for elevene og bygden Fitjar som kan miste skolen. Han setter nå sin lit til fylkespolitikerne som skal avgjøre saken.

— Vi tar forslaget fra fylkesrådmannen til etterretning, men det er politikerne som skal bestemme. Det er så mange gode argumenter for at skolen vår skal bestå, sier Engelsen som kom fra stillingen som rektor ved Stord videregående skole bare for et halvt år siden.

Han peker på at det er stor forskjell i miljøet på en skole med tusen elever og en med 250.

— Her på Fitjar har vi et unikt miljø hvor det er oversiktlig og trygt. Vi følger elevene tett på alle nivå fra vaktmesteren til rektor. Det gjør at mange elever klarer å gjennomføre utdannelsen. Dette er en stor fordel for småskoler sammenlignet med storskoler, sier Engelsen.

- Minimumstilbud

Forslaget om nedlegging av Bømlo vidaregåande skule vakte sterke reaksjoner både blant næringslivet på Bømlo, politikerne og elevene selv. Næringslivet fryktet for fremtidig rekruttering. Elevene for slitsom pendlervei til Stord.

— Jeg håper politikerne bruker vett og ikke bare tenker kortsiktig, sier Inger Lise Kippersund, rektor ved Bømlo vidaregåande skule. Hun mener Bømlosamfunnet trenger det programtilbudet de har i dag.

— Det er et minimum av det bømlosamfunnet trenger. Det er veldig viktig for samfunnet vårt at vi har et skikkelig utdanningstilbud til ungdommen, sier Kippersund.

Av andre foreslåtte endringer i Sunnhordland, er at Stord vgs. deles i to. En kombinertskole på Stord Saghaugen vgs. og en ren yrkesskole på Stord Vabakkjen vgs.

I Kvam var det for noen år siden en meget bitter skolestrid etter at ungdomsskolen ble lagt ned i Norheimsund og lagt til Øystese. Nå foreslås det at Norheimsund vgs. og Øystese gymnas slås sammen, men videreføres inntil videre i to avdelinger. På sikt skal imidlertid skolene samlokaliseres. Det kan være en ny skolestrid på trappene i Kvam.

Fortsatt håp for Austrheim

Mange har ventet i spenning på innstillingen for Austrheim vgs. Blir den lagt ned, vil det ikke være en videregående skole å oppdrive mellom Knarvik og Førde, i hvert fall hvis forslagene i skolebruksplanen for Sogn og Fjordane vedtas slik de nå foreligger.

I innstillingen fra opplæringsdirektøren foreslås Austrheim opprettholdt, men det avhenger av delfinansiering fra Sogn og Fjordane. Det er langt fra et sikkert kort. Uroen i Nordhordland vil dermed fortsatt være der.

Da BT snakket med rektor Kjersti Haugland ved Austrheim vidaregåande skule i går var hun spent på innstillingen.

— Jeg håper utfallet ikke blir nedlegging slik det første forslaget gikk ut på. Vi har fått veldig stor støtte og oppslutning fra vertskommunen, nabokommuner, næringslivet og håndverks- og industrilag på at det bør opprettholdes en skole nord i fylket, sier Haugland.

Før jul fikk de et politisk signal fra Høyre om at det ikke var snakk om en reell nedlegging av skolen i Austrheim. Avstand mellom videregående skoler nord i Hordaland og sør i Sogn og Fjordane har også vist at det vil bli for store pendleavstander for elevene dersom skolen i Austrheim blir lagt ned.

— Vi har håp om et positivt vedtak om fortsatt skoletilbud i Austrheim, men er spent på innholdet i fagtilbudet og eventuelt om vi får nye lokaler, sier rektoren med ansvar for cirka 260 elever og 60 ansatte.

— Hvordan er stemningen blant personalet ved skolen nå?

— Jeg må berømme personalet. De har vært gjennom en usikker tid, men alle de gode tilbakemeldingene vi har fått har gjort at vi har klart å holde fokus på å drive skole. Vi står samlet og er optimistisk, sier Haugland.

Dans og drama på Langhaugen

I Bergen ble det i den opprinnelige planen foreslått å flytte den populære linjen i dans, musikk og drama fra Langhaugen til Fyllingsdalen vgs. I den nye innstillingen foreslås linjen videreført.

I innstillingen foreslås det, som tidligere meldt, at Voksenopplæringen flytter inn i BHG-lokalene i Kalfaret, når de tømmes.

— Skolebruksplanen er god og helhetlig. Det er en plan som skal ivaretar prinsipp om regional skolestruktur. Alle regioner skal ha et godt og bredt fagtilbud, skriver opplæringsdirektør Svein Heggheim i en pressemelding.

— Samtidig skal vi prøve å styrke fagmiljøene ved å etablere større enheter. Vi har fått svært positiv respons på høringen. Vi har fått både støtte og motbør. Dette har ført til at vi har gjort en rekke endringer i forslaget. Det som er omstridt på kort sikt, kan være positivt på lengre sikt.

FITJAR: Foreslått nedlagt
Fitjar vidaregåande skule